сряда, 11 септември 2013 г.

В пореден поход към „Радини вълнения” и борба за заветната лента „Отличник”

  
Назаем от в. "Силистренска трибуна": Септември е месец за почивка от отпуските, за поредния Ден на независимостта, гарниран с три свободни дни, за събиране на реколтата от градините, за празника на Силистра, Алфатар, Тутракан и други населени места, разбира се. Както и подготовка за новата учебна година за учениците и студентите. Повечето от тях още не са се освободили от стреса от миналата и вероятно вътрешно в себе си си казват „Пак ли?” Първокласниците обаче тръпнат да надянат раници с книжки и моливи, за да се научат на родното А, Б, както и на чуждото  A,B,C. В името на едни бъдещи „Радини вълнения” и на една лента с вълшебния надпис „Отличник”. Макар днешното време да не е за отличници, но това е друга тема за „нещата от живота”.
Каква е картината в област Силистра? Както и миналата година, 49 са училищата в 7-те общини на Крайдунавска добруджа, т.е. общинските съвети по места на се взели решения за закриване и преобразуване на родни школа. Почти половината от тях, 25, са средищни. Пет са т.нар. обслужващи звена – 2 общежития, Ресурсен център, НАО, ОДК в Силистра. Общият брой на учениците ще стане ясен в на-скоро време, за сравненвие с 11 174 от миналата година. От 2007 г. до 2012 г. областта е изгубила 2 684 ученици и 103 паралелки.
Със сигурност под 1 000 ще са първокласниците, при това с поне 50 по-малко от миналата учебна година. (3 563 в 147 групи в 27  детските градини в област Силистра, вкл. яслените, са децата в детските градини: 931 са петгодишни, обхванати в училищната мрежа на област Силистра и 879 са шестгодишни, обхванати в училищната мрежа на област Силистра). Новите гимназисти са 349 ученика в 14  паралелки с прием след VІІ клас, малко повече от миналата година. Деветокласниците ще са 446, вкл. в Общинско спортно училище „Дръстър”, което първо откри новата учебна година – по традиция още в първите дни на септември. Още едно сравнение – Със 133 по-малко ще са дванадесетокласниците (835). Училищата в Силистра вече не излъчват най-многобройното училище в областта, тъй като палмата на първенство със 734 ученици вече държи СОУ „В. Левски” – Дулово. Най-много ученици – около 5 000, има в община Силистра, следвана от Дулово и Тутракан. Най-малко има съответно в общините Алфатар – 1,3% и Ситово – 4%. 
Силистренско е обаче най-малкото училище: Градско помощно училище, което ще е с 23 ученика. Всяко четвърто (26%) от училищата е с над 300 ученици, като по-голямата част от тях са с над 500. Почти толкова (24%) обаче имат в списъците си до 80 ученици. Естествена е причината тези училища да са в най-неблагоприятно финансово положение. На центъра в средата са останалите 40% от училищата, които имат от 80 до 200 ученици. Около половината от училищата изпитват сериозни финансови затруднения при сегашната логика на финансиране, предназначена да стимулира общините да оптимизират мрежата. От друга страна тези училища изпълняват значими социални функции и са основен фактор за оцеляването на малките населени места. Маломерни ще са 107 паралелки. Резултатите в ІV и в VІІ клас тази година са по-ниски от предходната спрямо средните стойности за страната и спрямо миналогодишния ни резултат. Загубено е придвижването нагоре в националната класация, което имахме в предходната година, въпреки че усилията не бяха отслабени.
Само в две населени места останаха начални училища – в дуловското село Поройно и в алфатарското село Алеково. Толкова са и държавните специални училища – Социално педагогически интернат „Христо Ботев” в село Варненци, община Главиница, и Градско помощно училище „Софроний Врачански” в град Силистра. Половината от 49-те училища – по-точно 25, са основни училища. Средни общообразователни училища има  8, като 2 от тях са с професионални паралелки – в Окорш и в Тутракан. Две са и т.нар. профилирани гимназии - ЕГ „П. Яворов” и ПМГ „Св. Кл. Охридски” в град Силистра. Едно единствено е ОСУ „Дръстър”. Професионалните гимназии са 9, като една от тях е общинска, а 2 са към МЗХ. За отбелязване е, че само трите земеделски гимназии – в Силистра, Ситово и Средище, имат общежития. 
И още статистика, допълваща картината: 11 са педагогическите съветници, 5 са психолозите – двама в Ресурсния център (РЦ) и трима в училища по пилотен проект, 7 са логопедите  4 в РЦ и 3  в училищата по пилотен проект, 10 да ръководителите на компютърни кабинети. Заедно с тези в общежитията, възпитателите са 234. 33-ма са ресурсните учители. Така останаха в списъците 874 учители (222 начални,  309 прогимназиални учители  и 335 гимназиални). На всеки учител се падат средно около 13 ученика. На всеки член на педагогическия персонал в училищата се падат по 9, 5 ученика. В 75% от случаите жени са директори на училища, звена и детски градини. Едва 15% са мъжете, подписващи се за заплати за учители и възпитатели. Любопитно е, че няма нито един директор по 35-годишна възраст, всеки пети е до 45 г. Под 13% са учителите и възпитателите под 35 години. 55% са от 46 до 60 години.
         Няколко данни, които украсяват представата за училищното дело в Силистренския край: Малко над 1 500 са учениците, обхванати в 5-те извънучилищни звена; около 615 ученици използват т.нар. задочна форма, а 12 – индивидуалното обучение.
         В ход е попълването на специалностите във Филиал – Силистра на РУ „Ангел Кънчев” в 3 хуманитарни – комбинации между български език с английски, френски и румънски езици, разбираме от  www.fs.uni-ruse.bg.  И още: физика и информатика, електроинженерство, транспортна техника и технологии. Румънският език за пръв път влиза в програмата на университета. Възможно е кандидатите да ползват дипломите си за средно образование, като оценките от държавните зрелостни изпити се признават за оценки от съответстващ кандидат-студентски изпит. Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите е представено със свой център в Силистра, за да продължи да осъществява образователна, научна, приложна, консултантска, художествено-творческа, спортна и други дейности в крайдунавския град, както в редовна, така и в задочна форма на обучение – бакалавър и магистър (туризъм, мениджмънт, управление на общините, агробизнес).
         Най-щекотливата тема в началото на всяка учебна година е подготовката за първокласниците, за да влязат облечени, снабдени с учебници и помагала, в класните стаи. Тяхното посрещане по традиция е най-пищно, най-мило и най-вълнуващо за всички участници в тържествата: ученици, родители, учители и приятели на семействата. Учебниците в първи клас са безплатни. Около 20-30 лева струват допълнителните помагала, които се ползват. Тетрадките са 10-ина и не са повече от 7-8 лева (поне на първо време). Колкото до дрехите, всяко семейство купува това, което може да си позволи. В Силистра задължителна униформа има само в ОУ Отец Паисий и тя струва около 100-120 лева. В ОУ Иван Вазов и „Св. св. Кирил и Методий има елементи на униформа – шалчета, пуловерчета и др. аксесоари, които не са по скъпи от 10-20 лева. Допълнителните консумативи без излишни разточителства и глезотии, към каквито са склонни някои родители, не струват повече от 30-ина лева. Не е толкова непосилно да си стегнеш детето за първи клас, колкото се опитват да го изкарат част от родителите, твърди учителка с богат опит и наблюдения. Контриращото мнение обаче звучи описателно така: 20 тетрадки по 80 ст. или левче всяка, плюс боички за оцветяване, пластилини, облекла и хоп – стават 100 лв само за помагала. Сложи якенце, спортен екип, платненки и обувки, сметката набъбва. Успокоението: „Детето не е ходило голо и босо до този момент, все пак му купуваш дрехи, обувки, чанти”. И все пак: първия ден в училище си е тръпка, повод за щедрост и възможност да изпратиш с достойнство детето си на училище. Е, „училище – мъчилище”, както открай време се изразяват децата, но без него не може, ако иска човек да има ценз, за да разчита на случай за кариера  в професията и за успех в живота.           


Няма коментари:

Публикуване на коментар