четвъртък, 19 септември 2013 г.

Проект „Преодоляване на бариерите чрез невербална комуникация” в Силистра и КонстанцаНа 18. 09. 2013 г. в гр. Силистра на прес - конференция бе представен нов трансграничен младежки проект, който ще продължи до 28. 05. 2014 г. Проект „Преодоляване на бариерите чрез невербална комуникация” е финансиран в рамките Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния - България 2007 2013. Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013 е съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейския Фонд за Регионално Развитие.
Водещата организация е Културна асоциация „Гранд шоу” в Констанца. Партньори от румънска страна са Дворец на децата в Констанца и Институт за туризъм и приложна икономика. Българският партньор е Център за младежки и образователни дейности – Силистра.
Цел на проекта е преодоляване на бариерите пред сътрудничеството между младите хора в региона Силистра – Констанца чрез споделяне на интереси свързани със свободното време и отиващи отвъд езиковите бариери - музиката, пантомимата, модата, спорта.Целта и идеята на проекта представи Иван Занов , председател на снц Център за младежки и образователни дейности –Силистра :
В проекта ще участват 170 младежи на възраст над 14 години от Силистра и КонстанцаПърва дейност по проекта е провеждане на анкетно проучване наречено „Радар на социалните и развлекателни интереси на младежите от региона Констанца – Силистра”. Резултатите от анкетите ще бъдат преведени и на български език и разпространени в областта.
Ще бъдат създадени четири младежки трансгранични виртуални клуба чрез уебстраница на проекта. На нея желаещите младежи ще могат да се регистрират в избрания от тях клуб и ще имат възможности да общуват с румънските си връстници, да публикуват снимки и видеоклипове. Представители на всеки клуб ще имат по една среща с участието на по 10 младежи от Силистра и 10 от Констанца. Две от срещите  ще бъдат проведени в Силистра, две – в Констанца. Клубовете са наречени „Музиката в моята глава”, „Младежите в гражданския живот”, „Модни позиции” и Клуб по скейтинг.
Според Михай Бобе, ръководител на проекта , опитът от досегашните реализирани трансгрпанични проекти показва , че сптортните и културни дейности са особено привлекателни за младите . Пред журналисти той представи две от най-интересните дейности в проекта:
Наред с неезиковите форми на самоизразяване, по проекта се предвиждат и два дебата между смесени румънско - български групи – един в Силистра и един в Констанца. Темите за дискутиране са „Младежите с лице към обществото”  и „Младежите създават бъдещето”.

Проект „Преодоляване на бариерите чрез невербална комуникация” е финансиран в рамките на Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013.

Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013 е съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
       


Няма коментари:

Публикуване на коментар