сряда, 4 септември 2013 г.

Обществен консултативен съвет към Областния управител на Силистра


       На 4.09.2013 г. бе учреден

Обществен консултативен съвет към 
Областния управител на Силистра. 

Учредителното събрание се проведе в заседателната зала на областната администрация. 
       Целта на съвета е да се създадат условия за активен диалог по общественозначими за областта теми, проблеми и възможности за развитието на региона. Учредители са 28 представители от браншови и неправителствени организации, културни и образователни институции, както и физически лица. Председател по право е областният управител Насуф Насуф. Общественият съвет избра на ротационен принцип за една година двама заместник-председатели: инж. Цанка Атанасова, областен председател на Камара на строителите в България, и Радко Раданов - зам.-председател на Браншова организация на търговските обекти /БАСТО/. Членовете на съвета обсъдиха най-наболелите проблеми в региона като инфраструктура, транспорт, образование и социални дейности, както и възможностите за привличане на средства в новия програмен период. Работата на обществения съвет ще се подпомага от експерти и представители на общините. Следващото заседание е предвидено за началото на месец октомври. 
Състав на Обществен консултативен съвет 
към областния управител на област Силистра 

1. Председател - Насуф Насуф, областен управител на област Силистра 
2. Заместни-председател - инж. Цанка Атанасова, областен председател на КСБ; 
3. Заместник-председател - Радко Раданов, зам.-председател на БАСТО 
4. Секретар - Светлана Великова, главен секретар на областна администрация - Силистра; 
Членове: 
5. Мариянка Дачева – представител на РУ „Ангел Кънчев“ – Филиал Силистра; 
6. Тодорка Георгиева – представител на РУ „Ангел Кънчев“ – Филиал Силистра; 
7. Евгени Аврамов – представител на ОО „КД-ДАИ“ – Силистра; 
8. Димитър Трендафилов – гражданин;
9. Георги Николов – гражданин; 
10. Боян Димов – представител на НЧ „Паисий Хилендарски – 2006“ – с. Айдемир; 
11. Петранка Стоянова – представител на Регионална съюзна организация към Съюза на слепите в България; 
12. Слави Кръстев – представител на „Лайънс клуб“ – гр. Силистра; 
13. Надежда Бобчева – представител на СНЦ „Европейски компас“ – Силистра; 
14. Велико Димитров – представител на Браншова организация на търговски обекти;
 15. Тамер Хасан – представител на „Сити Текст ХТ“ ООД – гр. Дулово; 
16. Марияна Биволарова – представител на СНЦ „Надежда за добро бъдеще“; 
17. Милан Миланов – представител на СНЦ „Единна планета“ – гр. Тутракан;
 18. Исмаил Алишев – гражданин; 
19. Ерол Ариф – гражданин; 
20. Веселин Андреев – представител на Агенция за икономическо развитие и инвестиции, Силистра; 
21. Георги Колев – представител на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране; 
22. Стефан Цанев – представител на СНЦ „Кало Петре“ – с. Калипетрово; 
23. д-р Венцислав Стоев – представител на СНЦ „Здравно социален център – Силистра“ и СНЦ „Лайънс клуб – Силистра“; 
24. Юнзюле Чакърова – гражданин; 
25. Момка Чумпилева – гражданин; 
26. Митко Костадинов – представител на СНЦ „Център за социални изследвания и анализи”; 
27. Дочка Георгиева Милушева - представител на ПГСУАУ „Атанас Буров“; 
28. Момчо Момчев – гражданин; 
29. Николай Колев – гражданин; 
30. Спаска Димитрова – представител на СНЦ „Кало Петре“ .Областен управител - Силистра,
Пресцентър 

Няма коментари:

Публикуване на коментар