четвъртък, 5 септември 2013 г.

На 10 и 11 септември на работно посещение в гр. Силистра ще бъде заместник-министърът на образованието и науката Мукаддес Налбантпрограма

10 септември 2013 г.

9 – 00 – 12. 00 - Съвещание с директорите на училища и звена от област Силистра.

място: Професионална гимназия по механотехника „Вл. Комаров”, Силистра.
участници: 49 директори на училища, 5 директори на звена, представители на общините, експерти от РИО, представители на учителските синдикати.

Програма

1.      Откриване. Основни процеси и дейности през изминалата година.
Представянето и обсъждане на резултатите ІV, VІІ клас и ДЗИ. (9. 00 - 9. 45)
2. Дискусия (10. 15 – 11. 00).
3. Заключителна организационно-техническа част (водещ: началникът на отдел ИОМД).

11. 30 – 12. 15 - Среща с представители на общините (Силистра, Дулово, Главиница, Тутракан, Кайнарджа, Ситово, Алфатар)

място: заседателната зала на Областната управа
участници: представители от общините, експерти от Областната управа, началник на РИО и на отдел АПФСИО – Силистра.

Ключови теми: Училищна мрежа и произтичащите от нея проблеми; Състояние на материалната база в училищата; Отговорности на общините в сектор „Образование“ и взаимодействието им с РИО и МОН;

13. 45 – 14. 45 - Среща с лидерите на директорските работодателски организации (вкл. и от детските градини) – СОУ „Ю. Гагарин”, Силистра

15. 00 - 15. 45Пресконференция в СОУ „Ю. Гагарин”, Силистра

16. 00 – 17. 00 - Среща с директорите на професионалните гимназии

място: Професионална гимназия по производствени технологии ”Ев. Георгиев”
участници: 9 директори на професионални гимназии, 2- ма – на СОУ с профес. паралелки, експерт
от РИО (Майя Григорова), експерт от МОН (Емилия Вълчовска).

11 септември 2013 г.

9. 30 - Среща с екипа на РИО – Силистра
11. 30 - Посещение на Социално педагогическия интернат „Хр. Ботев” в с. Варненци (Тутраканска община).


Няма коментари:

Публикуване на коментар