понеделник, 30 септември 2013 г.

Нов проект в областната администрация в Силистра

         В понеделник – 30 септември 2013 г., в заседателната зала на областната администрация в Силистра пред висши държавни служители и експерти екип за управление с ръководител Лейла Слатинска, директор на дирекция „Административно-правно обслужване, финансии управление на собствеността“, представи новия проект „ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ СИЛИСТРА – ПО-КОМПЕТЕНТНА И ЕФЕКТИВНА“.  Той е по договор №ЦА12-22-15 от 16.08.2013 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Началото на проекта е през м. август т.г. с продължителност 12 месеца. Общата стойност на проекта е 38 426,52 лв. Цел на проекта: подобряване на професионалната компетентност на служителите в областна администрация – Силистра за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията им. Целевата група е от висши държавни служители и експерти в областната администрация. На 1 октомври предстои представяне на проекта и пред медиите в Силистра.

Няма коментари:

Публикуване на коментар