сряда, 4 септември 2013 г.

ОИЦ-Силистра се включва в кампанията „Първите седем“


Областен информационен център – Силистра ще проучи нагласите на местната общественост и ще потърси отговор на въпроса „Достигнаха ли до Вас европейските средства?“. Националното допитване на тема „Първите седем години на България в ЕС“ се реализира чрез мрежата от 28 информационни центъра в цялата страна. Целта е да се споделят резултатите от инвестирането на европейски пари в различните сфери на дейност от живота на хората и да се покаже нагледно как всички ние се докосваме до тях.
Експертите от информационния център заедно с доброволци организират в рамките на кампанията изнесени приемни, като активно ще бъде търсено мнението на посетителите по поставения въпрос и ще бъдат давани конкретни примери от изпълнени проекти с европейско финансиране на територията на област Силистра. Информационни и рекламни материали ще подкрепят и онагледят постигнатите резултати.
Информационен щанд на ОИЦ-Силистра ще бъде част от традиционното за града търговско изложение в периода 09-13 септември на площад „Свобода“. В първите учебни дни ученици и учители от ремонтирани училища по ОП „Регионално развитие“ ще могат да отговорят на въпроса, а на 20 септември посетителите в Дунавската градина ще се запознаят и с бъдещата визия на най-стария дунавски парк по проект „Зелена и достъпна градска среда“. Очакват се всички заинтересовани граждани и гости на града! Анкетираните ще получат полезна и актуална информация за постигнатото с европейски средства в област Силистра.
ОИЦ – Силистра е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

За допълнителна информация:
 Областен информационен център - Силистра
Ул.„Симеон Велики“ 49 (вход към Кукления театър)
Тел. 086 822 012
e-mail: oic_silistra@abv.bg       

oic.silistra@eufunds.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар