сряда, 25 септември 2013 г.

В последния ден на септември - "Ден на диалога" в Силистра

         Във връзка с провеждане на "Ден на диалога" на 30 септември 2013 г., който ще се  домакинства и тази година от д-р Ю. Найденов, кмет на община  Силистра, се провежда събитие с организатор Националното сдружение на общините в Република Българияа. този ден е ден на чуваемост между местната и държавната власти по темите за събитията на деня. Темите на Деня на диалога отразяват приоритетите и развитието на местното самоуправление през годините:
1999 г. – Подобряване на взаимодействието между републиканския и общинските бюджети;
2000 г. – Местните данъци – подход при определяне на взаимодействието между републиканския и общинските бюджети;
2001 г. – Разширяване на ресурсните възможности на общините;
2003 г. – Старт на финансовата децентрализация;
2005 г. – Финансовата децентрализация – как да стане реалност;
2006 г. – Новият мандат на местната власт – с нова законова рамка за развитие на местното самоуправление.
2007 г. – местни избори (без Ден на диалога).
2008 г. – съчетано провеждане на Ден на диалога с Годишната среща на местните власти на тема “Общините – успешни бенефициенти по европейските фондове.”
2009 г. – “Развитие на европейски тип местни финанси”
2012 г. - “Подобряване на средата за развитие на общините през 2013 г.”
Основният и най-важен резултат от ежегодното провеждане на Деня на диалога е постигнатата традиция на открита и честна дискусия, което позволява по-добро разбиране на позициите на двете страни. Депутатите получават ясна представа за общинските проблеми и очаквания, пречупени през спецификата на конкретния избирателен район, а общините – за националните приоритети и предстоящите задачи на Парламента. Резултатите от дискусиите се обобщават и приемат от Управителния съвет на НСОРБ и са в основата на програмата на Сдружението за следващата година.

Няма коментари:

Публикуване на коментар