четвъртък, 5 септември 2013 г.

28 септември 2013 – Международен ден на правото да знам

http://www.aip-bg.org/Програма Достъп до Информация ще връчи награди за принос в областта на свободата на информация в България за единадесети път
Диана Банчева, ПДИ

Ден на правото да знам
          Денят на правото да знам се отбелязва от застъпниците за свобода на информацията на 28 септември по цял свят. На този ден преди 11 години на конференция в София бе създадена Международната мрежа на застъпниците за свобода на информация. Представители на неправителствени организации от 15 държави и на международни организации, работещи в областта на свободата на информация, се обединиха около разбирането за необходимостта от утвърждаване и популяризиране на стандартите в свободата на информация. Днес в мрежата членуват 400 организации от цял свят и 600 експерти, които участват в дискусии и кампании за утвърждаване на националните закони за свобода на информацията и за тяхното прилагане. За да увеличат ефекта от застъпническите кампании, членовете на Мрежата решиха да отбелязват 28 септември като Ден на правото да знам.
 Застъпниците за свобода на информацията по света отбелязват различно 28 септември. Организират се семинари, конференции, концерти, театрални представления. Връчват се награди, заснемат се видеоклипове, композира се музика, провеждат се фотоконкурси. Отбелязван от десетки организации и активисти по света, празникът бе признат от много правителства и комисари по информацията. 
 В резултат от застъпническата дейност на глобалното движение за свобода на информацията през тези години бяха създадени и се развиват стандартите в областта. Правото на достъп до информация бе признато за основно човешко право. Много държави приеха закони за достъп до/свобода на информацията, а редица международни финансови институции приеха правила за достъп до информация.
 Денят на правото да знам се превърна във важна част от застъпническата кампания за популяризиране, утвърждаване и развиване на стандартите за свобода на информацията на национално, регионално и международно ниво.
  Програма Достъп до Информация (ПДИ) е сред основателите и активен член на Международната мрежа на застъпниците за свобода на информация. ПДИ участва активно в инициативите на застъпниците за свобода на информацията по света по повод Деня на правото да знам -видео клипове, разпространение на плакати, фотоконкурс.

Ден на правото да знам
Церемонията за Деня на правото да знам 2012
Церемониите в България

От 11 години ПДИ отбелязва Деня на правото да знам с церемония по връчване на награди за принос в областта на свободата на информация в България на 28 септември. За целта набираме номинации в шест категории – четири положителни и две негативни. Критериите и формата за номинации са достъпни на специалната страница за Деня на правото да знам, която ПДИ поддържа:http://www.righttoknowday.net/. Новият дизайн и функционалност улесняват изпращането на номинации за наградите в отделните категории.

Обновената страница www.righttoknowday.net съдържа пълна информация за проведените досега церемонии в България, всички наградени в отделните категории, много снимки и видео материали.
 Набирането на номинации е свързано с постоянното наблюдение на практиките по предоставяне на информация и застъпничество за подобряване и на активността в използването на правото на информация.
 Всеки може да номинира своя фаворит за награда или антинаграда в шестте категории за 2013 на www.righttoknowday.net/nominations/2013/.

Жури от екипа на ПДИ, журналисти, общественици, представители на НПО, които през годините са спомогнали за утвърждаване на стандартите в областта на свободата на информацията, избира победителите въз основа на разработени и утвърдени критерии.
 Церемонията за Деня на правото да знам се превърна в средство за повишаване познаването на правото да знам и стимул за развитие на добри практики от страна на институциите в България. Кампанията за Деня на правото да знам обхваща цялата страна. Координаторите на ПДИ - практикуващи журналисти - са водещи в медийната кампания, която предшества и съпътства Деня на правото да знам.
 Към отбелязването на Деня на правото да знам се присъединяват и институциите в България. Две поредни години Министерство на околната среда и водите и регионалните инспекции по околна среда отваряха вратите си на 28 септември.
 За да повиши ефекта от кампанията за Деня на правото да знам, ПДИ създаде плакат, брошури, документални филми, репортажи. През 2012 ПДИ подготви за церемонията и Магнитът на правото да знам – като символ на притегателната сила на свободата на информация. Дизайнът е на Делян Стефанов. По поръка на ПДИ през 2011 бе създадена и песента "Дишай”, посветена на правото на информация. Автор на музиката и аранжимента е Михаил Йосифов, текстът е дело на Марий Росен, изпълнител е Андрония Попова – Рони.
 През годините получихме подкрепата и на бизнеса за провеждането на Деня на правото да знам. Три поредни години Фирма Кантек и Технополис България ЕАД осигуряват предметни награди за победителите в две от категориите. Любезно съдействие с дарения за церемонията ни оказва Дамяница АД. 
 Интересът към организирането и провеждането на церемонии за Деня на правото да знам от страна на наши партньори и приятели, застъпници за свобода на информацията в други държави, расте.

Ден на правото да знам
Наградите за Деня на правото да знам
Наградите
Със „Златен ключ” отличаваме граждани, НПО и журналисти, които активно, последователно и резултатно използват процедурите на Закона за достъп до обществена информация в обществена полза. Награждаваме и институциите, развиващи положителни практики по изпълнение на закона и предоставяне на достъп до информация на гражданите. С „Катинар” и „Вързан ключ” порицаваме практики, които нарушават правото на достъп до информация.
 За десетте години, през които ПДИ организира и провежда церемонията, бяха връчени 65 награди и 99 грамоти. Наградата „Златен ключ” се превърна в символ на свободния достъп до обществена информация, прозрачно управление и отчетност.
 „Изключителна чест е да получа отличие от организация като ПДИ. Тази награда идва за едно колективно усилие. Направихме кампания, която доведе до това парламентът да приеме една доста нова процедура за изслушване на кандидатите за Висшия съдебен съвет... Ако бъдат обединени усилията на граждански организации и активисти и последователно се оказва натиск, може да се постигне промяна”, заяви Христо Иванов програмен директор на Български институт за правни инициативи. БИПИ е носител на наградата в категорията „Неправителствена организация, най-активно упражнявала правото си на достъп до информация” за 2012 за активната дейност по увеличаване прозрачността в рамките на съдебната система, особено инициативата за създаване на публични профили на магистрати в рамките на Инициатива за прозрачни съдебни назначения http://judicialprofiles.bg/profiles/page/2/.

„Наградата е изключително престижна заради организацията, която я представя и заради носителите на грамоти и „Златен ключ” досега. Днес в България е по-важно да имаш свободата да питаш, отколкото отговорите, които получаваш”, споделя Красен Николов от Медиапул, носител на наградата за журналистическа кампания/материал, свързани с правото на достъп до информация 2012 г.

„Тази награда е много ценна, тя е израз на усилията на ръководството на общината, на екипа от администрацията да надграждаме правото на достъп, да го организираме по най-добрия начин”, заяви кметът на Община Добрич Детелина Николова,  носител на две награди „Златен ключ” - за 2003 и за 2012 - с поглед и стремеж към трети приз в категорията.

28 септември 2013

Единадесетата церемония по случай Международния Ден на правото да знам ще се проведе на 28 септември 2013 от 12.30 ч. в Пресклуба на БТА (София, бул. "Цариградско шосе" 49).

Ако имате фаворити в някоя от шестте категория, изпратете вашите номинации до 15 септември чрез страницата на Деня на правото да знам: http://www.righttoknowday.net/nominations/. На същия адрес ще намерите и критериите за оценка в различните категории.

През 2013 отбелязването на Международния ден на правото да знам в България е подкрепено от Фондация "Америка за България".

Организирането и провеждането на церемониите в изминалите години бе възможно чрез финансова подкрепа от програмата MАТРА "Малки проекти" на посолството на Кралство Холандия – София, Американското правителство чрез посолство на САЩ в България, Програмата на ООН за развитие (ПРООН), Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа и Фондация „Америка за България”.

Няма коментари:

Публикуване на коментар