сряда, 30 октомври 2019 г.

10 млрда лева трябват за равния шанс в училище

В Силистра в конферентната зала на комплекс „Данубе“ с участието на 33-ма делегати, представители на 14 секции бе проведена 10-ата Отчетно-изборна конференция на Регионален синдикат „Образование“ при Конфедерация на труда „Подкрепа“. Участвалите във форума бяха поздравени от д-р Юлиян Петров – председател на синдиката на национално ниво, в който членуват 18 000 души от цялата страна (над 300 се членовете от няколко общини в област Силистра); от Цветана Игнатова – директор на дирекция „Хуманитарни дейности“ в община Силистра (на събитието присъства и Нели Иванова – началник на отдел „Образование и младежки дейности“), както и от Славянка Василева - председател на Синдикалния регионален съюз. Поздравителен адрес бе прочетен и от името на обласния управител Ивелин Статев, в който се изразява надежда, че синдикалистите ще поставят реални проблеми пред своята общност, както и решения за тяхното разрешаване.

Направени са отчети на Изпълнителния и на Контролния съвети, представени са и кандидатстващите екипи. От проведения избор става ясно, че и в следващия мандат председател ще бъде досегашният лидер Снежана Давидова, Иванка Янкова ще е заместник-председател, а  секретари – Цанка Томова (председател на Мандатна комисия за форума), Мария Иванова и Дорина Пейчева (протоколчик на конференцията). По синдикална инициатива за шеста поредна година се връчват похвални грамоти на името на първата силистренска учителка Евлампия Стоева. Проведени са и няколко акции в защита на учители и педагогически колективи, изпаднали в нужда от логистична и институционална помощ.

От проведената дискусия, включително с участието на гостите на конференцията, могат да се изведат няколко акцента както за работата на синдиката, който догодина навършва 30 години от създаването си (в Силистра началото е сложено от учителя по история Иван Занов и няколко негови съмишленици), така и за тенденциите в образователната сфера.

Отбелязан е моментът на апатия в учителските среди в условията на демографска криза, променени ценности и необходимост от нови методики за преподаване. Вече се говори за подписване на „договори“ с родителите на базата на нововъведение като т.нар. наредба за партньорство. По света има подобни модели на модерни образователни системи, издигащи в култ училищните правилници. Предстои въвеждане и на нов колективен договор на основата на държавните стандарти - как следва да изглеждат у нас детските градини, училищата и образователните институции. Изчислено е, че са необходими 10 млрда лева за осъществяването им в името на равния шанс на всяко българско дете.

Приема се, че трябва да бъде възстановен някогашният възрожденски дух в средите на учителството, защото в миналото то е било в основата на всички национални успехи. Целта е да се излезе от изхабяването, предавано и на цялото общество. Предстои догодина ново увеличение на заплатите (не по-малко от 17%, за което „анексът е почти готов“). Работи се и по въпроса за мандатност на директорите на училища, за да се оптимизира управлението им. Споделя се мнението, че, за да се решат училищните проблеми, трябва да се отделят 6% от брутния промишлен продукт на страната, а не като в момента малко повече от 3,6%. От промяна се нуждае и „центрирането“ – в средата трябва да бъде върнато мястото на учителя, а не в него да е ученикът, както се случи преди три години.

Действа е и по темата за създаване на Национална програма за рехабилитация на българските учители – за целта предстои в скоро време форум с участието на властта, синдикатите и др. фактори, за да бъде изработен алгоритъм. Относно припознаването на учителската професия като втора категория труд, се констатира, че е необходимо първо това да бъде припознато от обществото. Коментирана бе и темата за ранното пенсиониране, при което използващите възможността губят цялата „добавка“. Настоява се за промяна и на правото на директорите на училища да предизвикват ранно пенсиониране.


Разгледан бе и проблемът, известен напоследък като „синдром на професионалното изчерпване“ („Бърнаут“), наричан още „емоционално изчерпване“. При учителите той е предизвикван от огромната административна натовареност, като засега с „плахи стъпки“ в МОН се работи за пренасочване на някои от задълженията им към назначени за целта длъжностни лица. Други причини са неудовлетвореността на учителите от успехите на техните ученици, както и трудно овладяваната агресия сред  подрастващите.  Продължава националното проучване „Диагностика на бърнаут синдром при педагогическите специалисти за справяне с хроничния стрес“. То е по съвместен проект на МОН, Синдикат „Образование" към КТ „Подкрепа" и ПУ „Паисий Хилендарски“ на тема.

Не са пропуснати и няколко наблюдения – ниското ниво на социализация на учителството, което, вторачено в своите проблеми, не участва активно в живота на общностите извън работата си, пропускайки възможността да бъде партньор в обществените дела. Недостатъчна е отзивчивостта от страна на семействата на учениците – в общините и в образователното министерство има порой от жалби, които отнемат време за проверката им, за да бъде върнат до адресата очакваният справедлив институционален отговор. Заедно с другите проблеми тази ситуация обуславя необходимостта да се влезе в режим на постоянен забързан ритъм на поставяне на болките на учителите и на свързаните с тях елементи в областта на образованието и науката в България.

Няма коментари:

Публикуване на коментар