сряда, 18 ноември 2015 г.

В Силистра такса от 20 лева за градско и 3 лева за селско куче

      На 18 ноември 2015 г. в Силистра се проведе заседание на Епизоотичната комисия, на което бяха обсъдени мерки за решаване на проблемите с популацията на безстопанствените кучета. На него присъстваха г-н Ростислав Павлов – секретар на Община Силистра, г-н Валери Великов – нач. отдел „Инспекторат“, д-р Теодора Начева – директор на РЗИ Силистра, г-н Димитър Иванов – управител на Приюта за безстопанствени кучета, д-р Дамян Славов – ветеринар в приюта, представители на РС ПБЗНС, РУ „Полиция“, представители на БАБХ и на Ловно стопанско дружество „Сокол 1“.

       Коментирана бе появата на нови безстопанствени кучета в града и ускорената им популация. Стана ясно, че в Приюта с приоритет се прибират женските кучета. Основен проблем в отглеждането на бездомните кучета е тяхното хранене в покрайнините на града от земеделски кооперации, малки частни стопанства, нерядко и в междублокови пространства и жилищни входове. Призоваваме всички граждани на Общината да не разхождат своите домашни любимци без намордник или да ги пускат на воля, да разхождат същите в обявените площадки за кучета, които ще бъдат общо 6  на територията на Силистра.
    В същото време ветеринарните клиники в града са длъжни да предоставят информация до Община Силистра за обгрижваните от тях животни. На база на тази информация Общината следва да събира такса куче, която е регламентирана в Наредба за придобиване, притежание и стопанисване на кучета и овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Силистра. Собствениците на кучета на територията на града плащат данък - 20 лева и 3 лв. за селски двор. Наредбата е на сайта на общината http://www.silistra.bg.

Няма коментари:

Публикуване на коментар