понеделник, 30 ноември 2015 г.

На форум в Русе - обсъждане на баражи на река Дунав при Никопол и Силистра


В град Русе се проведе вторият от миналата година насам форум „Дунавската култура и дунавският бизнес – развитие  и предизвикателства". В него участва заместник областният управител на област Силистра г-н Младен Минчев. В дискусиите се включиха представители на държавните и на местните власти, на реалния бизнес, преподаватели и студенти от катедра „Транспорт“ и от специалностите: „Технология и управление на транспорта“, „Експлоатация на флота и пристанищата“ и „Технологии и логистика във водния транспорт“.
 
Докладчиците и техните презентации поставиха на дневен ред  въпроси, свързани с развитието и предизвикателствата пред българското речно корабоплаване, предвид необходимостта от комплексното използване на естествения потенциал на река Дунав. И още: внимание към подобряването на системите за навигация и топохидрографни измервания по реката. Поглед бе отправен и към дейността на БулРИС, както и върху някои характеристики на българската морска култура в днешно време.
 
Основните материали бяха представени от изявени в миналото ръководители на различни структури: Любен Ботев – главен директор на „Параходство БРП” АД-Русе през периода 1970-1980 г., Александър Маринков – секретар на СНЦ „Българска дунавска камара”. Камарата заедно с Русенски университет „Ангел Кънчев“ бяха съорганизатори на проявата, приветствана от зам. ректора Велизара Пенчева.
 
Други лектори: Станко Станков – управител на „Булмаркет ДМ“ ООД в Русе, Павлин Цонев – изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав” – Русе, Валентин Христов – директор на дирекция „БулРИС“ в ИА „Морска администрация“, Сибила Симеонова – съдия в Административен съд Русе, д-р Добрил Христов – доцент в РУ „А. Кънчев“, Александър Александров – научен сътрудник в Международния морски изследователски център в Кардиф (Уелс), Румен Кузов – председател на СНЦ „Ретро арт”.
 
Сред обсъдените теми бе и предложение за използване на естествения потенциал на река Дунав чрез изграждане на баражи в районите на Никопол – Турну Мъгуреле и Силистра – Кълъраш, една идея от преди години, по която отдавна се дискутира на различни форуми. Баражирането на Дунав е възможност за реализиране на съоръжения в три направления – транспорт, производство на електричество и напояване. Допълнителният ефект е върху ерозията на бреговете и екологията в крайдунавските общини.

Няма коментари:

Публикуване на коментар