четвъртък, 12 ноември 2015 г.

Семинар на РЕКИЦ в Силистра

      

РЕКИЦ „Читалища”
 Силистра
 канят на

СЕМИНАР
СПОДЕЛЕНИ ПРАКТИКИ  ЗА РЕШАВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННО-ФИНАНСОВИ ПРОБЛЕМИ ВЪЗНИКНАЛИ  В ДЕЙНОСТТА НА ЧИТАЛИЩАТА  
   Място на семинара : в малката зала на хотел „Данубе” в Силистра

 Дата и час на семинара : 19 НОЕМВРИ /ЧЕТВЪРТЪК/  2015 Г. 10,00 ЧАСА
Ще споделим добри практики :

При решаването на организационно-финансови проблеми в дейността на читалищата

      Вашето участие и споделените опит и мнения ще бъдат изключително полезни за нашата работа. Специален гост-участник в срещата ще е г-н Венцислав Велев-директор дирекция „Регионални дейности” в Министерството на културата.

    П  Р  О  Г  Р  А  М  А10,00-10,15         РЕГИСТРАЦИЯ
10,15-10,30        ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР-СИЛИСТРА ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА                   
                             ПАРТНЬОРСТВА „ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 
                              ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА.
                                                                                      ДОКЛ: ЕЛЕНА СТОЯНОВА              
10,30-10,45        БИБЛИОТЕЧНО ДЕЛО   РБ ”П.ПАВЛОВИЧ”-СИЛИСТРА.
-            ПРЕДСТАВЯНЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА БИБЛИОТЕЧНИТЕ  ФОНДОВЕ;
-          СТАНДАРТ ЗА БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ;
                                                         ДОКЛ: СВЕТОМИРА ВАЧЕВА
10,45– 11,00 -  ИЗГОТВЯНЕ НА  ПРОГРАМА  ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩАТА И ЧИТАЛИЩНОТО                                            
                              ДЕЛО НА ОБЩИНА ДУЛОВО/ДОБРИ ПРАКТИКИ, СПОДЕЛЯНЕ НА ОПИТ/
                                                                                  ДОКЛ: БЮРХАН ШЕВКЕД-СТ.ЕКСПЕРТ ОБЩ.ДУЛОВО
11,00 – 11,15       ИЗГОТВЯНЕ НА БЮДЖЕТ/,МЕХАНИЗЪМ ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА  
                                СУБСИДИЯ, ОТЧЕТНОСТ/                                   
                                                  ДОКЛ: СЕЗЕР НИХАТ- ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ
                                                                             ОТДЕЛ” КУЛТУРА”-ДУЛОВО
11,15 – 11 ,30      КАФЕ ПАУЗА

11,30-11,45          ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНА ОТЧЕТНОСТ
                                                                        ДОКЛ: ГАЛЯ ЧАВДАРОВА-ВЪТР.ОДИТ ОБЩ.ДУЛОВО
11,45- 12,00        ДИСКУСИЯ

Няма коментари:

Публикуване на коментар