вторник, 24 ноември 2015 г.

Дейности на Център за консултиране и превенция от домашно насилие и Експертен регионален съвет по проблемите на домашното насилие в област Силистра


През месец октомври продължава функционирането на Центъра за консултиране и превенция от домашно насилие (ЦКПДН) и дейността на Експертния регионален съвет по проблемите на домашното насилие в област Силистра (ЕРСПДН). Дейността им се извършва на проектен принцип по договор  от м. февруари 2015 г.  със средства от държавния бюджет чрез Министерството на правосъдието. 
Периодът на реализация на проекта е 13.02.2015 – 12.02.2016 г.
  В рамките на проекта до настоящия момент 47 лица са получили консултативни услуги в ЦКПДН, след като са заявили себе си като пострадали от домашно насилие. В центъра се работи и по специализирани програми с извършители на домашно насилие, като до момента 25 са лицата, насочени за включване в тях. Разработена бе програма за обучения на специалисти, като през месец септември т. г. бяха проведени първите по рода си семинари в градовете Дулово, Силистра и Тутракан, центрове на районни съдебни райони. Уастие в тях взеха съдии, прокурори, служители на МВР и адвокати, работещи по приложението на Закона за защита от домашно насилие.
       В рамките на дейностите на Експертния регионален съвет бе извършен мониторинг по прилагане на Закона за защита от домашно насилие. В него става дума, че се прилага Програма за ранна превенция чрез работа по училища. До момента са проведени пет срещи в общините Алфатар, Ситово, Силистра, Главиница и Кайнарджа. Предстои провеждането на подобни срещи в общините Дулово и Тутракан. 
     В плана за действие на Съвета е заложено провеждането на 7 информационно-разяснителни срещи по темата сред рискови общности от Област Силистра, като до момента реализираните са в селата Йорданово (община Силистра), Сокол (община Главиница), Средище (община Кайнарджа) и Бистра (община Алфатар). 
      Предвидена е информационна кампания в регионални медии в рамките на т.нар. „16 дни за борба с насилието над жени” в дните 
от 25 ноември до 10 декември.   
  През 2015 г. кампанията на Генералния секретариат на ООН е с мото „Обединявайте за прекратяване на насилието срещу жените”. За втора година кампанията има акцент „оранжево” – „Оцветете света в оранжево”, като използвания цвят, определен за кампанията символизира по-светло бъдеще без насилие. Във връзка с кампанията Експертният регионален съвет по проблемите на домашното насилие и Женско сдружение „Екатерина Каравелова” в Силистра реализират няколко инициативи:
Þ    25 ноември е определен за Ден на отворените врати в Център за консултиране и превенция на домашно насилие, находящ се в гр. Силистра, ул. Вапцаров № 51, ет. 2, които ще се проведат между 10 до 12 ч., след което е предвиден семинар с ученици от Ученическия парламент на тема "домашно насилие". 
Þ    На 30 ноември и на 2 декември ще бъда проведени т.нар. флашмоб в предварително избрани райони на град Силистра.

Þ    На 3 декември е традиционният вече концерт под мотото „Заедно по-добри”, съчетан с изложба базар за набиране на средства за дооборудване на преходна къща "Резилианс" и в полза на социалните услуги, предоставяни от Женско сдружение „Екатерина Каравелова”. Концертът ще се проведе в салона на община Силистра (вход откъм Дунавския парк). Изложбата – базар стартира в 17,30 ч., а 18 часа е началният час на концерта, участие в който ще вземат участници от Вокална школа "Мегатон", група NEWTON, театрално студио „Артистик” с р-л Христо Христов и балет „Лиденс” към НЧ "Доростол"-Силистра. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар