вторник, 24 ноември 2015 г.

Европейска оценка за успешен силистренски проект

Комисия от експерти от Генерална дирекция за образование и култура на Европейската комисия оцени проект 2011-1-FR1-LEO05-24401- „Zoom2Choose - Създаване на помощен инструмент за професионално ориентиране” по Европейската програма „Учене през целия живот. Леонардо да Винчи. Трансфер на иновации" като „успешна история“ и  го включи в „Платформа за  резултати на проекти Еразъм +“.  Изборът на този  проект като успешна история  е направен въз основа на процес на подбор в съответствие със строги критерии за качество, съответствие и въз основа на резултатите от проекта.

„Платформа за  резултати на проекти Еразъм +“ представлява  база данни, където могат да се намерят описания и резултати от проектите, финансирани от Европейската комисия в рамките на програма „Еразъм +“ за Образование,  Обучение,  Младеж  и Спорт, както и предшестващите я програми.

„Истории на успеха“ включват  финализирани проекти, които са се отличили  с въздействието си, имат принос за разработване на политики, иновативни резултати и/или творчески подходи и могат да бъдат източник на вдъхновение за другите. Като следствие от този избор, на проекта ще бъдат дадени популярност и видимост чрез уеб сайтове на Европейската комисия, социални медии, както и при подготовката на документация за провеждане на конференции и други мероприятия с висока  посещаемост.
В проекта участваха партньори от Франция, Люксембург, Австрия и България. От българска страна участваха представители на Сдружение с нестопанска цел „Жени от Дунавския регион“ – Силистра.
   
Целта на проекта бе да се създадат 12 групи от 96 фотографии, които атрактивно и виртуално да представят различни професии. Въз основа на избраните фотографии се прави компютъризиран анализ, който има характер на психологическо диагностициране и представя възможностите за професионална реализация и пред младежи, които са неграмотни, и пред такива, които са избрали ученето през целия  живот. Недидактично, по забавен начин и с иновативни средства се работи по професионалната ориентация на младите хора, като се създава индивидуален профил на всеки от участниците.


Инструментът за професионално ориентиране е достъпен за безплатно ползване на адреси: www.euro-cordiale.lu/zoom2choose; http://www.euro-cordiale.lu/index.php?option=com_content&view=article&id=191&Itemid=14.

Няма коментари:

Публикуване на коментар