вторник, 24 ноември 2015 г.

Експерти от различни институции проведоха в Силистра информационна кампания за либерализацията на електроенергийния пазар


В Областна администрация Силистра бе проведена информационна среща като от кампанията, свързана с предстоящата пълна либерализация на електроенергийния пазар в страната от началото на 2016 г. Тя бе открита от заместник областния управител Младен Минчев.  
 
Срещата бе организирана и в нея участваха представители на Министерство на енергетиката, Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР), БЕХ, Българска независима енергийна борса, ЕСО и на електроразпределителното дружество за региона.
         
Експертите от тези институции представиха развитието на процеса на пазара на електроенергия в България. Акцентирано бе върху фактите как либерализацията ще промени отношенията с битовите абонати, различните видове администрации, училищата, здравните и социалните заведения, читалищата и малките фирми, когато излязат от регулирания пазар. 
 
Стана ясно, че ще бъде осигурена възможност на клиентите свободно да избират своя доставчик на електроенергия, но не и мрежовия оператор, администриращ процедурата, и всичко това –  в условия на конкурентна среда за участниците на пазара, което ще гарантира по-добро качество на предлаганите услуги.
 
Най-сериозното предимство на либерализирания пазар на електроенергия е фактът, че цената занапред ще се определя изцяло от търсенето и предлагането, поради което ще бъде обективно обусловена. През следващата година самите търговци (в момента лицензираните са 150, но не повече от 40-50 са активни) ще провеждат свои информационни кампании, за да представят детайли от процеса на либерализация.
 
Практиката досега в останалите европейски държави показва, че в първите месеци след освобождаването на цените е възможно да се наблюдава известен ръст, след което те падат до равнища под регулираните.
 
В условията на свободен пазар ще останат обаче цените за достъп до мрежата и цените за пренос, които ще бъдат регулирани от Комисията за енергийно и водно регулиране. Остава ангажиментът на държавата за защита на уязвимите потребители. Като цяло процесът на либерализация във времето зависи от двете страни – от търговците и от икономическия интерес на потребителите. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар