четвъртък, 19 ноември 2015 г.

Предстои символично “предаване” на Общата транспортна стратегия на местните и регионални власти между Силистра и Кълъраш

Инж. Валери Георгиев - отговорник на проекта
Община Силистра в качеството си на организатор провежда аключителна конференция по проект CleeA - „Чист достъп в трансграничната зона  Кълъраш – Силистра”, реф. № 2(3.i)-1.1-7 MIS-ETC CODE: 118, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007-2013. Събитието ще се проведе на 24.11.2015г. от 11.00 ч в хотел “Дръстър”, Силистра. Приложена е програма. Представител на Областна администрация Силистра да направи представяне на основните приоритети за развитие на транспорта, залегнали в Областната стратегия според приложената програма.

Водещият партньор - Национален институт за научни изследвания и развитие по електротехника ICPE-CА, Букурeщ, Румъния ще бъде представен от д-р.инж. Серджу Николае, който е и ръководител на проекта. Втори партньор е община Кълъраш, Румъния, чийто кмет Щефан Даниел Драгулин също ще участва във форума. Партньор 3 е община Силистра, България, представена от кмета д-р Юлиян Найденов. Партньор 4 е Национален институт за изследване и развитие на газови турбини – Кълъраш, Румъния, чийто изследовател инж. Даниел Олару ще се включи в дискусиите. Партньор 5 е Русенски университет „Ангел Кънчев”, България, от чието еме и отговорникът на проекта доц. д-р. инж. Димо Димов. Координатор е инж. Валери Георгиев от община Силистра.
         Какво ще се случи на конференцията: представяне на съдържанието на Общата стратегия и бъдещата и реализация; представяне на Общата стратегия за развитие на съвместна енергийно ефективна траспортна система. Основни предложения в нея, които ще въздействат върху развитието на транспорта в района
      Приоритети: на развитие, залегнали в Областната стратегия за развитие; за развитие на транспорта, залегнали в Общинския план за развитие на Община Силистра – представител на Община Силистра; за развитие на транспорта, залегнали в Общинския план за развитие на Община Кълъраш. Представяне участието на COMOTI в програмата за Трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013 – представител на  COMOT.
         И още: дискусия и обобщение на тема “Приоритети на Общата стратегия и тяхната връзка и допълняемост с плановите документи на местните и регионални власти”. Официална церемония за символично “предаване” на Общата транспортна стратегия на местните и регионални власти за изпълнение. Представяния: на постигнати резултати от проекта за подобряване на достъпа в трансграничната зона Кълъраш – Силистра  - представител на  ICPE-CA; на модулния катамаран и понтон чрез  CAD 3D компютърен модел – представител на COMOTI; на приноса на екипа на Русенския университет за изпълнението на проекта; на Българо-румънските междукултурни послания и тяхното влияние върху трансграничното сътрудничество (Диана Бебенова – Николова). Тест драйв на електрически автомобил и електрически велосипед (събитието ще се проведе пред хотел "Дръстър" и в близките градски улици). Екипът на проекта ще посети мястото, където се сглобавя соларният катамаран, за дъ бъде направена оценка на процеса и документацията.
  

Няма коментари:

Публикуване на коментар