вторник, 24 ноември 2015 г.

ЮНЕСКО призна 28 септември за Международен ден за универсален достъп до информация

На 17 ноември 2015 г. участниците в 38-та сесия на Генералната конференция на ЮНЕСКО (Организацията на ООН за образование, наука и култура) приеха 28 септември да се отбелязва като „Международен ден на Всеобщия Достъп до Информация“. Генералната конференция се проведе между 3 и 18 ноември в Париж. Одобрението на Генералната конференция дойде след като на 19 октомври 2015 изпълнителният съвет на ЮНЕСКО прие резолюция, препоръчваща 28 септември да се чества като Международен ден на достъпа до информация, а на 11 ноември Комисията по комуникации и информация на ЮНЕСКО прие предложение името да бъде Международен ден на Всеобщия достъп до информация. Резолюцията трябва да се одобри от генералната асамблея на ООН. В текста се подчертава, че „всеобщото право на информация е основно за демократичното функциониране на обществата и за благоденствието на всеки индивид“. Можете да прочетете публикацията на адрес: http://blog.aip-bg.org/publications/968. Фондация Програма Достъп до Информация http://blog.aip-bg.org, http://www.aip-bg.org.

Няма коментари:

Публикуване на коментар