четвъртък, 26 ноември 2015 г.

За половината българи сексуалното насилие е сериозен проблем?


РАТИФИЦИРАНЕТО НА ИСТАНБУЛСКАТА КОНВЕНЦИЯ ЩЕ ЗАЩИТИ ПРАВАТА И НА ДЕЦАТА, ЖЕРТВИ НА НАСИЛИЕ
С призив за незабавно ратифициране на Истанбулската конвенция[1], Сдружение „Алианс за защита от насилие, основано на пола”[2] - най-голямата национална мрежа от неправителствени организации, работещи в тази сфера стартира ежегодното си участие в световната 16-дневна кампания на ООН срещу насилието над жени. Кампанията започва на 25 ноември - Международния ден за елиминиране на насилието срещу жените и завършва на 10 декември – Международния ден на правата на човека.

2015 е годината, в която се отбелязва 20-ия рожден ден на Пекинската декларация и платформа за действие (Beijing Declaration and Platform for Action, BDPfA). По този повод, Секретариатът на ООН призовава чрез експресията на оранжевия цвят да бъдат предприети действия за ангажиране на политическо и обществено сътрудничество за преодоляване на насилието над жени. Алиансът солидарно възприема посланието на оранжевия цвят в рамките на кампанията.

Като най-спешна мярка за България за постигане на тази глобална цел, Алиансът отчита необходимостта от спешно ратифициране от страна на българското правителство на Истанбулската конвенция. Алиансът отбелязва, че подписването й има стратегическа роля не само за преодоляване на насилието над жени, но и за постигане на максимална превенция и защита на правата на децата, пострадали от насилие, децата, свидетели на домашно насилие и други форми на насилие, основано на пола и на момичетата, пострадали от насилие, основано на пола.

В Силистра стартира кампанията 16 ДНИ ЗА БОРБА СРЕЩУ ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ, в първия ден - 25 ноември – първо бе ДЕНЯТ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ, а от 13  часа в Центъра за консултиране и превенция на домашното насилие бе проведен семинар с членове на Ученическия парламент на тема "Домашно насилие", с участието на представители на МВР, на прокуратурата и на съда.


Алиансът за защита от насилие, основано на пола, e част от световната инициативата на организации, институции и граждани в световен мащаб, наречена „16-дневна кампания”. Всяка година в нея е различен фокусът по глобалната тема „Насилие срещу жени”.

Тази година се навършват 20 години на Пекинската декларация и платформа за действие в това направление. Това е повод за Секретариата на ООН да призове чрез експресията на оранжевия цвят да бъдат предприети действия за политическо и обществено сътрудничество с цел преодоляване на насилието над жени.

През 2015 г. избраният локален тематичен акцент е върху спешното ратифициране от страна на българското правителство на Истанбулската конвенция. Във връзка с кампанията Експертният регионален съвет по проблемите на домашното насилие и Женско сдружение „Екатерина Каравелова” в Силистра ще реализира няколко инициативи: 25 ноември е определен за Ден на отворените врати, които ще се проведат между 10 до 12 ч. (В офиса на организацията на ул. Никола Вапцаров №51), след което е семинарът с ученици от Ученическия парламент на тема „Домашно насилие”.

На 30 ноември и на 2 декември ще бъде проведен на два пъти т.нар. флашмоб в предварително избрани райони на град Силистра. На 3 декември е традиционният вече концерт под мотото „Заедно по-добри” с участието на Балет ЛИДЕНС, Вокална школа МЕГАТОН, музикални групи и театрален състав с р-л Христо Христов. Проявата е в съчетание с изложба базар за набиране на средства за дооборудване на преходна къща РЕЗИЛИАНС и в полза на социалните услуги, предоставяни от Женско сдружение „Екатерина Каравелова”.

    16 дни активност срещу насилието върху жени е една кампания, актуална от четвърт век насам, спонсорирана от Центъра за глобално лидерство на жените, провеждана между Международния ден срещу насилието над жени – 25 ноември, и Международния ден на човешките права – 10 декември, свързан с приемането на Декларацията за правата на човека през далечната 1948 г., ставаща все по-актуална у нас и по света. Нека с КОД ОРАНЖЕВ се изправим в дните на една световна кампания срещу насилието над жени. „Оцветете света в оранжево” означава светло бъдеще без насилие. 

Сред проблемните области в България е фактът, че все още не е осигурена ефективна защита на децата жертви и свидетели на домашно насилие, не е осигурена бърза и ефективна защита на децата срещу сексуално насилие, въпреки съществуващи законови разпоредби; не се осигурява  връзка и достатъчна защита на децата при  насилие срещу майката, бавят се недопустимо и необосновано производствата за защита срещу насилника, на детето и майката пострадали от насилие се налагат мъчителни процедури на експертизи, на медиация и срещи с насилника; не се използват правомощията на институциите за защита на децата от домашно насилие и не се прилага Закона за защита от домашното насилие. 

Не се идентифицират ясно многобройните форми на насилие основано на пола срещу момичетата, не се идентифицират неговите жертви, включително жертвите на вътрешен трафик като входяща точка към международния трафик; не се защитават достатъчно децата и особено момичетата станали жертва на различни форми на насилие в техните общности. Всичко това е в противоречие с разпоредбите на Истанбулската конвенция и други стандарти на Съвета на Европа, както и с универсалните международни стандарти.

В България липсва официална статистика за жертвите на домашно насилие и насилие, основано на пола, което е също сред изискванията на Истанбулската конвенция. Практиката на организациите от Алианса сочи, че именно тези групи са сред най-рисковите при престъпления като домашно насилие, сексуално насилие, сексуален тормоз, трафик, насилствени бракове и всякакви форми на насилие „в името на честта”, преследване.

Неофициална статистика на Алианса и различни социологически агенции сочи, че:
o   За 54% от българите сексуалното насилие е сериозен проблем;
o   70% от учениците в страната на възраст между 13 и 16 години познават жертви на домашно насилие;
o   70% от жертвите на домашно насилие у нас не са посещавали личен или съдебен лекар след нанесен побой
o   между 70 и 85 процента от децата, които са жертви на сексуално насилие, познават извършителя. Формите на сексуалното насилие са различни – малтретиране, порнография, проституция, трафик, онлайн сексуално насилие
o   70% от потърсилите помощ от организациите в АЗНОП жертви са жени, а останалите 30% са деца

Само за последната година организациите от Алианса са предоставили услуги на над 4000 пострадали от насилие в цялата страна, предимно жени и деца, чрез управляваните от тях  консултативни и кризисни центрове и телефонни линии. Предоставен е временен подслон на близо 1000 жени и деца в кризисните центрове на организациите от Алианса. Чрез организациите, членове на Алианса, са заведени и по-голямата част от делата в страната по Закона за защита от домашното насилие, като са инициирани и подпомогнати производствата по над 700 случаи по закона. 
Много от случаите на насилие, основано на пола, по които е осъществена  интервенция през последната година, са комплексни случаи - съчетание на домашно насилие,  сексуално насилие и дори с трафик на жени и момичета. В интерес на тази защита членовете на Алианса развиват и осъществяват и програми за работа и с извършители на насилие.

Ето защо призивът ни е да се ратифицира час по-скоро Истанбулската конвенция, за да се защитят децата от насилие чрез по-ефективно законодателство, политики и засилена отговорност от страна на държавата!

За повече информация:
086 820 487
0888 745 120
Женско сдружение „Екатерина Каравелова”
[1] Конвенция на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/convention-violence/default_en.asp
[2] Сдружение „Алианс за защита от насилие, основано на пола” обединява усилията на 11 водещи организации от цялата страна, работещи в сферата на домашно насилие и насилие, основано на пола: Женско сдружение ”Екатерина Каравелова” – Силистра, Фондация “Позитивни Умения на Личността в Социума” /П.У.Л.С/ - Перник, Фондация „Български център за джендър изследвания” /БЦДИ/ - София, Фондация ”SOS – семейства в риск” – Варна, Фондация "Х&Д Джендър перспективи" – Хасково и Димитровград, Асоциация „Деметра” – Бургас, “Асоциация НАЯ” – Търговище, Сдружение “Център Отворена врата" – Плевен, Български фонд за жените – София ,  Сдружение "Център Динамика" – Русе,  Сдружение „Знание, успех, промяна" – Дупница

Няма коментари:

Публикуване на коментар