понеделник, 16 ноември 2015 г.

Евродепутатът Филиз Хюсменова: Толерантността е изправена пред огромно изпитание


             http://www.dps.bg/
         Толерантността в наше време е изправена пред огромно изпитание. Затова е още по-наложително, в Международния ден на толерантността - 16 ноември, да припомним, че днес се навършват 20 години от тържественото приемане на Декларацията за принципите на толерантността на ООН. Това стана в Париж по време на двадесет и осмата сесия на Генералната асамблея на ЮНЕСКО – отбеляза евродепутатът Филиз Хюсменова. 
        Тя отправи посланието си в специален „Наръчник за толерантност” и брошура „Толерантност и либерализъм”. Гражданите могат да получат материалите от Европейските информационни центрове на Хюсменова в страната, които  предоставят и допълнително информация за Декларацията и за Международния ден на толерантността.  
          „Отделните хора, общества и нации следва да признават и уважават културния плурализъм в интерес на международното съгласие… Мирът е невъзможен без толерантност, а развитието и демокрацията са невъзможни без мира…. Разнообразието на религии, езици, култури и етноси в нашия свят не е условие за конфликти, а богатство за всички ни.”- се казва в Декларацията.        

         Според Хюсменова, борбата с нетолерантността включва закони, утвърждаващи  правата на човека, забраняващи и наказващи престъпленията от омраза и дискриминация, и образование, чрез което да се преодолява страха от непознатото, от други култури, нации и религии. Информацията също е средство, защото не позволява да се манипулира общественото мнение с полуистини и предразсъдъци. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар