вторник, 17 ноември 2015 г.

Обединявайте за прекратяване на насилието срещу жените - 16 дни на активизъм срещу насилието над жените - Силистра 2015

        През 2015 г. кампанията на Генералния секретариат на ООН е с мото Обединявайте за прекратяване на насилието срещу жените”. За втора година кампанията има акцент оранжево” – Оцветете света в

оранжево”, използвайки цвета, определен от кампанията UNiTE, за да

символизира по-светло бъдеще без насилие.
       Инициативи на Експертен регионален съвет по проблемите на домашното насилие и Женско сдружение Екатерина Каравелова”:

· 25.11.2015 г.Ден на отворените врати – от 9 до 12 ч., след което е предвиден семинар с ученици от УП по темата за домашно насилие
· 30.11 и 2.12.2015флашмоб в предварително избрани участъци на гр. Силистра
· 3.12.2015 – концерт под мотото Заедно по – добри”, съчетан с изложба базар за набиране на средства, които ще се използват за дооборудвана на преходна къща Резилианс и социалните услуги, предоставяни от Женско сдружение Екатерина Каравелова” (допълнително – след набирането на средствата ще бъде обявен техният размер и за какво ще се разходват конкретно)

16 дни на активизъм срещу насилието над жените

      16-дневната кампания на активизъм срещу насилието над жени: е международна кампания, подета през 1991 г. от Института за глобално лидерство на жените, и спонсорирана от Центъра за глобално лидерство на жените. Участниците са избрали датите – 25 ноември: Международен ден срещу насилието над жени, и 10 декември:  Международен ден на човешките права, за да покажат символично връзката между насилието над жени и човешките права. По този начин заявяват, че подобно насилие се явява нарушаване на човешките права и на международните стандарти.
     Подобна символична декларация е от особена важност, тъй като по силата на ратифицираните международни конвенции за човешки права, държавите поемат задължението да защитават човешките права и за неспазването на този ангажимент те могат да бъдат подведени под съдебна отговорност. Така с признаването на насилието над жени за проблем на човешките права, се сменя статута на насилието, основано на пол, и от междуличностен проблем той прераства в сериозно нарушение на международните стандарти, което държавите се задължават да преследват и наказват по законов път.
       В тази връзка през 1993 г. приетата от Генералната асамблея на ООН Декларация за премахване на насилието над жените се явява ключов момент за разбирането на проблема, известен като насилие над жени”. В декларацията се заявява:  ...че всяко насилие над жените представлява нарушаване на техните права и свободи” (Декларация за премахване на насилието над жените).
      В рамките на 16-дневната кампания влизат няколко важни дати, свързани с насилието над жени, със здравето и човешките права на жените.
·        На 25 ноември, когато стартира кампанията, се провъзгласява за Международен ден срещу насилието над жени по време на първата феминистка среща, проведена през юли 1981 г. в Богота, Колумбия. „Феминистките срещи“са конференции на феминистки от Латинска Америка, които се събират на всеки 2-3 години, за да обменят опит и да обсъдят положението на женското движение на континента. Още на първата среща всички форми на домашно насилие били публично осъдени, а датата 25 ноември била избрана като възпоминание за жестокото политическо убийство на трите сестри от Мирабал, извършено на същата дата през 1960 г. „Пеперудите”, както ги наричали, били политически активистки и всепризнати символи на съпротивата срещу диктатурата в Доминиканската република по онова време. След като били многократно затваряни на 25 ноември Минерва, Патрия и Мария Тереза били убити от тайните служби, а телата им били намерени обезобразени в една пропаст. Оттогава те се превръщат в символи на народното и феминисткото съпротивително движение. През декември 999 г. на 54-ата сесия на Генералната асамблея на ООН 25 ноември е обявен за Международен ден срещу насилието срещу жени и оттогава  насам се отбелязва под егидата на ООН.
·        Световният ден срещу СПИН се отбелязва всяка година на 1 декември и има за цел да насърчава обществената подкрепа за превенция за болестта, както и да предоставя знание и повишава общественото съзнание за ХИВ/СПИН. За първи път денят е бил отбелязан през 1988 г. след среща на здравните министри от целия свят, свикана, за да повиши толерантността и информацията относно СПИН пандемията.
·         На 10 декември народите и държавите по света честват приемането на Всеобщата декларация за човешки права от 1948 г. На тази  повратна дата от съвременната история народите по света се събраха и декларираха политическата си решимост да заровят завинаги геноцида, на който станаха свидетели по време на Втората световна война. Тази декларация става първият от поредица важни документи, илюстриращи постиженията на ООН и осигуряващи защитата на човешките права. Индивидите и организациите използват денят на човешките права като възможност едновременно да отбележат подписването на този важен документ и да провъзгласят принципите, които той съдържа.
          16-дневната кампания се използва от отделни индивиди и групи като стратегия за елиминиране на всички форми на насилие над жените чрез:
  • Повишаване на съзнанието на местно, национално, регионално и интернационално ниво относно факта, че насилието, основано на пол, е нарушение на човешките права.
  • Подкрепа на работа срещу насилието над жени на локално ниво.
  • Създаване на ясна връзка между работата срещу насилието над жени на местно и международно ниво.
  • Осигуряване на форум, в който организаторите да разработват и споделят нови и ефективни стратегии срещу насилието над жени
  • Демонстриране на солидарност между жените от целия свят, които работят по проблема на насилието.
  • Създаване на инструменти, с които да се оказва натиск върху правителствата да прилагат на практика ангажиментите да елиминират насилието над жени                                                                                                                            На 25.11.2015 г. Женско сдружение "Екатерина Каравелова" обявява Ден на отворените врати в Центъра за консултиране и превенция на домашното насилие. Всеки гражданин, желаещ да зададе своите въпроси относно проблема домашно насилие и дейността на организацията може да направи това в офиса на сдружението от 10 до 12 ч. 
    В 13 ч. на същия ден ще бъде проведен и семинар по проблема домашно насилие с младежи от Ученически парламент - Силистра.

Няма коментари:

Публикуване на коментар