понеделник, 30 ноември 2015 г.

Община Дулово е готова да посрещне зимата

     
     Община Дулово е готова да посрещне зимата и има добра предварителна подготовка за работа при зимни условия, научаваме отн профила "Гражданското общество" във Фейсбук. Това стана ясно на заседанието на Общинския съвет по сигурност и щаба за координиране на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи. За снегопочистването на територията на града и в критичните участъци от четвъртокласната пътна мрежа са осигурени необходимите инертни материали, а техниката е в готовност.

          За всеки район ще се премине към пряко договаряне с фирми, тъй като на обявената обществена поръчка не са се явили кандидати. Целевата субсидия за зимно поддържане и снегопочистване за тази година е 73 000 лв., като през миналата година средствата са били 46 700 лв. За целия зимен период в общината е осигурено денонощно дежурство на служители от Гражданска защита и е изготвен специален работен график за работа на оперативния щаб. Дуловската болница и Центърът за спешна помощ са в готовност за работа при зимни условия и не очакват затруднения. В детските и учебни заведения в общината отоплението е обезпечено. Осигурен и проверен е транспортът за учениците от населените места на общината.

Няма коментари:

Публикуване на коментар