петък, 13 ноември 2015 г.

И в Главиница местната власт е комплектована

       В община Главиница се състоя последното в общините в област Силистра първо заседание на новоизбран Общински съвет. То бе проведено с участието на областния управител Стоян Бонев, който води тържествената част с представянето и клетвата, и на неговия заместник Младен Минчев. 
         В церемонията участваха кметът Насуф Насуф (кмет на Главиница в периода 2003-2011 г. и областен управител от 2013до 2014 г.); 17-те общински съветници от ДПС, ГЕРБ, РБ и БСП, както и 22-ма кметове на населени места.
       Председателят на ОИК Главиница Костадин Янков докладва за резултатите от двата тура на изборите в общината, връчвайки удостоверенията на новоизбраните: кмет на общината, съветници и кметове на кметства. Всrчки те подписаха клетвени листи, както се изисква от законодателството.
      Избрана бе Комисия за избор на председател, ръководена от общинския съветник Сюзан Хасан. Общинските съветници направиха две предложения: за Месут Алиш от ДПС и за Рашко Денев от ГЕРБ, който бе и най-възрастният съветник, на когото се падна честта да води първото събрание на новия местен законодателeн орган.
      При направеното тайно гласуване за председател на Общински съвет Главиница с 9 гласа бе избран Месут Алиш, който е бил заместник кмет на общината в предишни мандати на местното самоуправление.

Няма коментари:

Публикуване на коментар