понеделник, 16 ноември 2015 г.

Ученици преминаха обучение по проект "Обичай себе си"


   
     В Силистра Ученическият парламент със 
съдействието на Женско сдружение „Екатерина Каравелова” проведе обучение по проекта „Обичай себе си”, финансиран от Община Силистра по Конкурсната сесия „Младежта срещу насилието и наркотиците”.Темата бе „Хранителните разстройства и последствията от тях”. Гост-лекторите д-р Милена Русчева и психологът Катрин Данчева запознаха участниците (18 младежи от УП), с най-често срещаните сред младите хора хранителни разстройства – анорексия и булимия. 
         В разговор с тях изясниха причините за тези болестни състояния, проявленията им, както и последствията, с възможен фатален край. Споделен бе опит от срещите с хора, страдащи от тези заболявания. Изненада бе срещата с човек, преминал през ада на анорексията и успял да се справи с проблема. Неговият разказ, както и съветите, които даде направиха изключително впечатление на участниците. 
       Разговорът се пренесе и върху друга сериозна тема – самонараняванията сред младите хора. Отново бе обърнато внимание на причините и последствията от подобни действия. Впечатляващ ефект предизвика признанието на един от участниците в обучението за самонараняванията, вкл. и за причините, поради което си е причинявал този вид страдание, и как се е чувствал през този период.

Няма коментари:

Публикуване на коментар