петък, 20 ноември 2015 г.

ДЕН НА НЕДОВОЛСТВОТО - БИБЛИОТЕКИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРОТЕСТИРАТ

24 ноември 2015 г. 


  
ДЕН НА НЕДОВОЛСТВОТО
БИБЛИОТЕКИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРОТЕСТИРАТ!

„Синдикат на библиотечните специалисти”, НСФ „Култура”, КНСБ и Синдикат „Музеи и галерии”, НФ „Култура”, КТ „Подкрепа” организират протестни действия.Нашите искания са:1. Да бъде увеличен бюджетът за политиката в областта на опазване на движимото и недвижимото културно наследство, както и равният достъп до информация и знание, за да могат гражданите на Република България пълноценно да се възползват от заложените в Закона за обществените библиотеките задължения на тези институции, които понастоящем не са приоритетни за управленската програма на правителството!
2. Да бъде увеличен Единният разходен стандарт на 27-те библиотеки с регионален характер! Работещите в тези институции са квалифицирани специалисти и експерти, принудени да работят за близки до минималните трудови възнаграждения! Настояваме стандартът за субсидирана бройка да се увеличи на 14 000 лв., което означава допълнително 3 650 000 лв., които чрез МФ да се разпределят целево през общините!
3. Увеличаване на допълващия стандарт за управление на закритите площи при библиотеките с регионален характер, за което ще са необходими допълнително 2 млн. лв.
4. В рамките на тези средства да се увеличи работната заплата минимум с 50%, за да отговаря на отговорността, която носим!

Различни протестни действия ще има в библиотеки, музеи и галерии в цялата страна - плакати, подписки за подкрепа на исканията, протестни лентичкии, беседи от специалисти за емблематични паметници и др. 
Обръщаме се към депутати, министри и цялата българска общественост да отделят време и да посетят някоя от тези културни институции и по този начин да подкрепят нашия протест! В този ден, вместо да затваряме за стачни действия, ние ще отворим широко вратите за всички, за които българската култура не е празно словосъчетание, а е наистина е приоритет!

*Факти за доходите на работещите в библиотеките у нас.
- През 2014 г. в библиотеките в България са отбелязани около 11 500 000 посещения.
- Близо 1200 души работят в 27-те библиотеки с регионален характер България.
- Повечето от работещите са експерти с висше образование – библиотекари и информационни специалисти. Техните заплати са сред най-ниските от всички категории висшисти у нас.
- 420 лв. е началната заплата на библиотечен специалист, която от 2016 г. се изравнява с минималната!!!
- 450 до 550 лв. получават повечето библиотечни специалисти, които имат над 20 години трудов стаж.
Библиотечният специалист, който изпълнява функцията и на информационен брокер, трябва да има отлична компютърна грамотност и задължително трябва да владее поне един западен език, за да може да обслужи качествено и компетентно всеки посетител съобразно конкретните му търсения!

НСФ „Култура” НС „Култура”
КНСБ КТ „Подкрепа”

Няма коментари:

Публикуване на коментар