сряда, 18 ноември 2015 г.

Силистра е домакин на семинар за диабетици


Регионален информационно - консултативен  център - Силистра към Българска асоциация „Диабет”- София провежда в Силистра семинара „Диабет, права, възможности” на 19 ноември от 10 до 14 ч. в комплекс „Бартимекс“. На финала на семинара  доставчикът на социална услуга в общността СНЦ „Надежда за добро бъдеще“ ще сподели добри практики.  Предвидено е и посещение на ЦСРИ Силистра.  
Преди това в  първата пленарна сесия темата е „Диабет” с участието на ендокринолог Герасимова: „Да променим лечението на захарният диабет, Принципи на здравословното хранене, Диабетна полиневропатия”; безплатно измерване на гликиран хемоглобин (HbA1c). И на ендокринолог Великова („Ендокринолозите – партньори на пациентите, живеещи със захарен диабет”).
Във втората пленарна сесия темата е „Права” с представители на РЗОК гр. Силистра („Права на пациента с диабет тип 1 и тип 2 по НЗОК” и „Профилактика и лечение на пациенти със захарен диабет  по НЗОК”).
     Третата пленарна сесия е „Възможности” („Възможности на председателя на диабетна организация да е работодател”) с участието на експерти от Дирекция „Бюро по труда“ и на Агенция за хора с увреждания: „Възможности предоставени от Агенция за хора с увреждания  на НПО, работодатели и хора с трайни увреждания за започване и разширяване на самостоятелна стопанска дейност”.

Няма коментари:

Публикуване на коментар