вторник, 10 март 2015 г.

Спортисти от Силистра поискаха третият физкултурен час да бъде за спорт по интереси


   Народният представител от ПП ГЕРБ и председател на парламентарната комисия по наука и образование Милена Дамянова се срещна с жители на град Силистра. На нейното внимание бяха поставени важни проблеми за местната общност.   Милена Дамянова посочи, че организирането на приемни дни в Силистра е в изпълнение на ангажимента й към силистренските граждани и ще продължи да се среща с тях регулярно на всеки два месеца.
   Кметът на с. Иширково Кинка Иванова и директорът на местното училище ОУ „Св. Климент Охридски” Тодорка Славова потърсиха съдействие за спешен ремонт на училищната сграда. Депутатката пое ангажимент да потърси съдействие чрез Народното събрание и Министерството на образованието и науката да бъдат отпуснати средства за неотложния ремонт на покрива.
   Важен въпрос, касаещ сферата на образованието, зададе и гражданин, който търси работа като учител. Според думите му, част от причината кадрите в образованието да застаряват е фактът, че съгласно сега действащото законодателство директорите не могат да освобождават учителите, навършили пенсионна възраст.
  Друго предложение, свързано пък със спорта, получи подкрепа от силистренските футболни дейци, а именно третият час по физическо възпитание за учениците да бъде запълнен със спортни занимания според интересите на децата. Милена Дамянова се ангажира да съдейства за успешното провеждане на тази политика, стига спортните клубове да са в състояние да осигурят занимания за децата.
   Представители на културните дейци на Силистра също се срещнаха с народния представител. От „Клуба на културните дейци” помолиха за съдействие да оборудват помещение, в което да бъдат провеждани изложби, сбирки, литературни четения и друга културна дейност.
  След края на приемния ден Милена Дамянова отговори и на журналистически въпроси. „Законопроектът за предучилищното и училищното образование вече е приет на първо четене в парламента, изтече и срокът за подаване на предложения за изменения, предстои да бъде разгледан на второ четене в комисия. Нашата надежда е, че законът ще бъде факт най-късно през юни. В тази връзка искам да подчертая, че забавянето на реформата в образованието е пагубно и от ПП ГЕРБ очакваме отговорно отношение на всички политици и парламентарни групи. За тази реформа търсим конструктивна подкрепа, защото резултатите от една образователна реформа са дългосрочни”, каза Милена Дамянова. 
   Тя нарече „саботаж” внасянето на „собствен закон” от парламентарната група на БСП. „Това е зле преписан вариант на същия този законопроект, ние сме подготвили дори цветна инфографика, за да е видно колко от текстовете се препокриват. Целта е да бъде забавен процесът, като колегите внесоха 280 предложения за промени в гласувания законопроект”, каза депутатът.
    Според Милена Дамянова важен етап е изготвянето на подзаконовите актове в изпълнение на закона и учебните програми, което е задача на Министерството на образованието и науката. „В многото срещи и кръгли маси, в които участвам, директори и учители се интересуват от детайлите в образователната реформа, а те се намират в подзаконовите актове – учебните планове, минималния брой на децата в паралелка и др. ПП ГЕРБ изпълни своя предизборен ангажимент да предложи реформа в образованието, която да доведе до икономическо развитие на България. За първи път след промените образованието е дефинирано като приоритет в закон и за да продължи процесът по реформирането на системата, е необходимо да започнат да бъдат изготвяни и подзаконовите нормативни актове, предвидени в законопроекта”, каза Милена Дамянова.
   На въпрос относно приетите предложения, довели до промени в законопроекта, тя посочи даването на статут „средищна детска градина” и „защитена детска градина”, което ще бъде от особено значение за малките населени места, според Дамянова. „Другите предложения са по-скоро редакционни. Едно от най-съществените е, че учебните програми ще бъдат утвърждавани за клас, а не за етап”, каза Дамянова.Няма коментари:

Публикуване на коментар