вторник, 24 март 2015 г.

Отличници от Филиал Силистра в ден на кариерното ориентиране на първокурсника в Русе


Силистренските студенти с ректора Хр. Белоев
и с директора на филиала доц. д-р Тем. Богданова

          На 23 март 2015 година в „Канев център“ в РУ „Ангел Кънчев“ в Русе се проведе десетото издание на форума „Национални дни на кариерата – добра кариера, добър живот“. Най-големият ни дунавски град е един от седемте с университети в страната, в които се провежда събитието.  Над 30 фирми от различни браншове участваха в събитието, за да предлагат стажове и работа на специалисти в различни области.
        Ректорът на Русенския университет „Ангел Кънчев“ чл.-кор. проф. Христо Белоев приветства участниците и сподели, че всяка следваща година националните дни на кариерата привличат все повече работодатели и студенти. Тази година по време на събитието стана награждаването на студентите първокурсници с отличен успех. От Филиал-Силистра присъстваха и бяха наградени следните студенти: Тодор Пламенов Панчев, специалност  „Български език и английски език“, Ивелина Йорданова Господинова, Калинка Спиридонова Бойчева (и двете от специалност „Физика и информатика“), Георги Хотинов Тодоров, специалност „Електроинженерство“, Калоян Митков Неделчев, специалност „Автомобилно инженерство“, Мирела Вергилова Вергилова, специалност  „Български език и румънски език“.
         Студентите получиха информация за изискванията на работодателите, подготвяха CV с помощта на консултанти, както и разбраха подробности за качествата, които ще са им необходими, за да започнат успешно реализацията си на трудовия пазар. В програмата на форума бе регламентирано време за провеждане на „Отворени врати“ в заседателната зала 1 на „Канев център“ с ректора и с академичното ръководството на Русенски университет. Студентите-отличници от Филиал Силистра се срещнаха с негови представители и  поставиха свои въпроси, отнасящи се до извън аудиторните форми за работа със студентите като фактор за повишаване на качеството на образованието.
На 7 април 2015 година във Филиал Силистра ще се проведе среща на тема:          „Центърът за кариерно развитие в помощ на студентите“ на студентите от всички специалности с проф. д-р Иван Евстатиев, ръководител на Центъра за кариерно развитие.


Няма коментари:

Публикуване на коментар