понеделник, 30 март 2015 г.

Четвъртокласничка от Силистра втора на национална олимпиада


          Четвъртокласничката Симона Димова от Силистра е сребърен медалист в Националната олимпиада "Знам и мога".Тя представи областта и СОУ "Никола Вапцаров" - Силистра в Бургас, побеждавайки 25 победители от страната .Поздравления на нея и на учителката и-г-жа Мариана Денева, научаваме от профила във Фейсбук на учителката по география Лиляна Николова. Честито!
     Националната олимпиада „Знам и мога” за ученици от ІV клас се организира от Министерство на образованието и науката съобразно с изискванията за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и националните състезания през учебната 2014- 2015 година.
      Проявата цели създаване на предпоставки участниците да демонстрират в условията на съревнование интегралния резултат от своите знания, умения и нагласи. Тя предоставя възможности за индивидуална изява на най-високи постижения, придобити в началния етап на основната образователна степен и се стимулира практическото приложение на знания в нови и различни от познатите им ситуации. 
     Олимпиадата „Знам и мога” е интердисциплинарна и се провежда в писмена форма чрез решаване на 12 задачи предимно със свободен отговор, които може да имат и подусловия. В тях се включват теми от всички изучавани предмети, както и от областта на екологичното и здравното образование, защита от бедствия и аварии, реагиране в критични ситуации, безопасност на движението. 
     Задачите са обединени тематично и са съобразени с изучаваното към момента на провеждането на съответния кръг на олимпиадата учебно съдържание. Те изискват самостоятелен отговор и неговото аргументиране, решаване на проблем, прилагане на находчиви, нестандартни решения. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар