вторник, 24 март 2015 г.

Силистра сред 12 града домакини на Локални младежки академии

Локални младежки академии 2015 на Национален младежки форум (НМФ) са обучителни събития в различни общини на страната, имащи за целта да съберат на едно място потенциалните местни младежки лидери, които искат да развиват идеи и концепции, да усъвършенстват знания и умения. И не на последно място: желаят позитивна промяна на средата в региона, в който живеят.
        НМФ работи активно по основен приоритет „Образование“ на организацията и изпълнява проект за „Насърчаване на включването на младежките организации и младите хора в процесите на формулиране на политики и вземане на решения съвместно с институциите на местно, регионално и национално ниво“. Локалните младежки академии стартират на 23 – 26 март в гр. София и в гр. Батак, като предстои провеждането им и  в градовете Правец, Силистра (16-19 април), В. Търново, Варна, Харманли, Кърджали, Бургас, Карнобат, Видин и Казанлък.
        Участници могат да бъдат млади хора на възраст между 15 и 29 години – лица активно работещи с младежи или с младежки организации. Разходите по настаняване, храна и материали на всички участници се поемат от организаторите!
        Желаещите да участват следва да попълнят онлайн-формуляра за кандидатстване не по-късно от 3 април (петък) 2015 г. Селекцията на участниците ще бъде проведена от организаторите на база на попълнената електронна форма за участие (покриване на условията за участие и мотивацията за участие), а одобрените ще бъдат уведомени чрез електронна поща.
        Със своите младежки академии НМФ (www.nmf.bg) си поставя за водеща цел да създаде устойчив механизъм за стимулиране израстването на млади лидери в България, които да имат компетенциите, волята и мотивацията да бъдат двигател за позитивната промяна на
обществено значими процеси.
        Проектът е част от Програмата за подкрепа на НПО в България по финансовия  механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм за периода 2009 – 2014 г.


Няма коментари:

Публикуване на коментар