четвъртък, 19 март 2015 г.

Проф. Игнатовски: „Енциклопедия Силистра“ ще е от краеведски тип


         С работна среща в Областна администрация Силистра, организирана по покана на областния управител Стоян Бонев, започна дейността по съставяне на една полезна и много българска книга – „Енциклопедия на област Силистра“. В срещата участваха евродепутатът Емил Радев, председателят на СНЦ „Енциклопедия Силистренска област“ Тодор Тодоров, професорите Димитър Игнатовски, Ивайло Петров и Георги Атанасов, доцентите Милен Куманов и Румен Липчев; кметове на общини от областта: на Главиница – Хюсеин Хамди и на Кайнарджа – Любен Сивев, зам. кметове на други общини, както и представители от регионалната библиотека, местни музеи и от др. институции.
„Енциклопедията е по примера на други области – последно като в Шумен и Пазарджик, и се предвижда да бъде издадена до година и половина в един том със статии и цветни илюстрации с обем от около 1 000 страници в тираж от хиляда броя“, обясни на аудиторията проф. Димитър Игнатовски от името на авторския колектив в качеството си на негов главен редактор.
Предвижда се да има редакционен съвет, който ще включва не само основните автори – сред тях са проф. Георги Атанасов, доц. Румен Липчев, Наталия Симеонова – докторант в ШУ „Епископ Константин Преславски“, но и светила на науката като академиците Константин Косев, Васил Гюзелев, Георги Марков и др. български учени като проф. Ст. Дойнов. Доц Милен Куманов ще бъде привлечен за консултант.
 „Енциклопедия Силистра“ ще е от краеведски тип. Област Силистра е била винаги във фокуса на международното внимание. Затова е важно да бъдат запазени предците ни в името на пътищата към ново Възраждане на региона.
В книгата ще влязат събития и личности от различни времена. Ще има раздели за здравеопазване, просвета, култура, политически партии, митрополията, съд, прокуратура, икономически субекти и др. Базата данни ще бъде представена без политическа окраска. Ще бъде ползван хронологичният принцип. Ще има по един отговорник за община при събирането на данните.
Финансирането е предвидено да стане със средства на общините, на дарители и с лептата на своите инициатори. Информацията ще се събира със специални анкетни карти. Авторският колектив направи посещения по общини за допълнителни консултации. За разлика от други подобни издания в страната илюстративният материал ще бъде цветен. Предвидено е резюме на английски език.  През м. юни 2015 г. е втората среща в Областна администрация Силистра с работните екипи от общините.

Няма коментари:

Публикуване на коментар