четвъртък, 19 март 2015 г.

Общо събрание на НЧ "Доростол"


НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ДОРОСТОЛ- 1870г.” 
гр. СИЛИСТРА

О Б Я В А
На основание чл.15, ал. 1,2 от Закона за народните читалища и чл.16, ал.1,2 от Устава на Народно читалище « Доростол – 1870 г.»
НАСТОЯТЕЛСТВОТО НА НЧ « ДОРОСТОЛ – 1870 г.», ГР. СИЛИСТРА КАНИ ВСИЧКИ РЕДОВНИ ЧЛЕНОВЕ НА ЧИТАЛИЩЕТО
НА ОБЩО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ ЗА 2014
ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад за дейността на НЧ « Доростол – 1870 г.» за 2014 г.
2. Доклад на Проверителна комисия за 2014 г.
3.Утвърждаване на Бюджета, любителските формации и художествено - творчески дейности за 2015 г.
Общото отчетно събрание ще се проведе на 24.03.2015 г. 
/ вторник / от 17.30 часа в Младежки дом, Зрителна зала

Регистрацията на членове на НЧ « Доростол – 1870 г. » 
започва от 17.00 – 17.30 ч., срещу подпис в Списъка на членовете 
на читалището за 2015 година

Няма коментари:

Публикуване на коментар