понеделник, 30 март 2015 г.

Инвестиции за 19 млрда лева по Програмата за развитие на селските райони и директните плащания на площ
   Инвестициите по Програмата за развитие на селските райони и директните плащания на площ  в България до 2020 година ще са за над над 19 милиарда лева (7,7 млрд. евро ще под формата на инвестиции по европрограмите, а останалите от националното съфинансиране), стана известно по време на форум в Силистра, проведен от заместник-министъра на земеделието и храните г-н Васил Грудев. Той участва в семинар от информационната кампания, посветена на директните плащания на площ и на Програмата за развитие на селските райони. 
    В рамките на семинара бе съобщено, че предстои изработване на т.нар. Поземлен кодекс, обединяващ в обща база данни законите по отделните видове собственост и ползването на земеделски земи. Сред акцентите бе застъпено и задължителното правно основание за ползването на земите - НОВв елемент и за администрацията, и за земеделците, въвеждащо базова справедливост в земеползването и в подпомагането на сектор „Земеделие”. Очакванията са, че правното основание за ползване на земи е панацеята за прекратяване на порочните практики да се обработват земи, които не са предоставени от собствениците. Само за миналата година са платени  100 милиона лева субсидии върху такива площи, което е довело до намаляване на  ставката с по няколко стотинки на декар и са били ощетени всички стопани.

Насочването има на фокус и към сектори, изоставени в предишната седемгодишна програма за подпомагане на сектор „Земеделие”. Сред тях: интензивните сектори животновъдство, производството на плодове, зеленчуци, трайни насаждения и биологично производство. Кампанията тече с пълна сила и ще завърши до 15 май: за момента са подадени над 7 400 заявления, което е 130% спрямо миналата година.

    Информационната кампания на МЗХ има за цел да запознае земеделските производители с начина на кандидатстване, условията, на които следва да отговорят, както и дейностите, които трябва да изпълняват и да спазват, за да получат финансово подпомагане по кампанията за директните плащания за тази година.    

Няма коментари:

Публикуване на коментар