четвъртък, 5 март 2015 г.

ОСУ "Дръстър" Силистра - 10 години по-късно

През лятото на 2005 година Общинският съвет в Силистра взема решение за разкриване на Общинско спортно училище, на практика възстановявайки закритото през 1991 г. И така то става факт със заповед на Министъра на образованието и науката, тогава г-н Игор Дамянов, публикувана в Държавен вестник, брой 60 от 22 юли същата година.
На 1 септември 2005 година за пръв път гостоприемното ново училище разтваря врати за 98 ученика с прием в две паралелки – VI и VII клас и две паралелки – спортен профил от СОУ „Ю. А. Гагарин", с ученици в VII и VIII клас. Спортистите са пожелали да се занимават с един от петте вида спорт, които им са предложени – футбол, джудо, борба, плуване и лека атлетика. Директорът Кольо Колев, известен в миналото вратар на БК „Доростол“, възпитаник на ВИФ „Георги Димитров“/ВСА „Васил Левски“ – София,заедно с малкия колектив от педагози  си поставят амбициозни цели, обединени от идеята за обучение, спорт и успех.
През следващата учебна 2006/07 година училището нараства с две нови паралелки с прием в VI и VII клас с осъществен прием по още един вид традиционен за Силистра спорт – спортна стрелба, и с това броят на учениците вече е 114. През м. август с допитване чрез медиите до обществеността и анкета сред учениците спортисти се приема име на училището и оттогава то се нарича „Дръстър“, което наистина най-добре подхожда на спортното училище.
Петата година от съществуването му започва с успешен старт –паралелките са вече 10 на брой, а учениците – 197. Училището се развива успешно, а спортните резултати радват не само учениците и треньорите. Доволни са родителите и обществеността. Равносметката – общо 195 спечелени отличия от държавни и международни шампионати и турнири – 42 златни, 54 сребърни и 99 бронзови медала!
Чрез програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информиране“ в училището е създаден библиотечен фонд, а по проект „Ремонт и реконструкция на спортни площадки“, за радост на всички е изградена спортна площадка (футболно игрище)/ с изкуствена настилка.
Новата 2010/2011 година е година на промените. Назначено е ново училищно ръководство с директор Петър Цветков и Галя Илиева помощник-директор по учебната дейност, което представя нова визия и стратегия за развитието на училището в духа на европейските изисквания. Обновена е фасадата и е подобрена материална база – оборудвани са втори компютърен кабинет, кабинети ЧЕО и „Биология и химия“. Учредява се Училищно настоятелство с устав и Управителен съвет с председател Петко Добрев, общественик и родител, който изрази готовност за сътрудничество и подпомагане дейностите в училище. Необходимост, без която в пазарната икономика не е възможно да има пълноценен живот за учениците ни.
От 2011 година в новия учебен план за девети клас се въвежда професия „Помощник-треньор“, а към настоящия момент съществува и втора професия - „Организатор на спортни прояви и първенства". Училището успешно защитава и изпълнява проекти и национални програми: реализирани са проектите  „Да направим училището привлекателно за младите хора“, „Ученически и студентски практики“, и двата съфинансирани по ОП „Развитие на човешките ресурси“; „Успяваме заедно в различието си“, съфинансиран от „Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства“, НП „ИКТ в училище", НП „С грижа за всеки ученик", НП „На училище без отсъствия“.
И сега, 10 години след началото на възобновяването на спортното училище, можем да се поздравим с постигнатото: европейски модел на развитие на съвременно българско училище, шанс за достигане на елитни спортни постижения и професионално развитие в областта на спорта. Дотук възпитаниците на ОСУ „Дръстър" – Силистра са спечелили общо 374 медала от държавни и международни първенства и турнири. Зад сиянието на медалите и възторга на победите са неуморният труд, амбицията и всеотдайността на ученици и учители, превърнали спортното училище в средище, в което се съчетава развитие на интелектуалните възможности, творческите интереси и реализирането на спортния талант на младите хора.
А сред имената, които са повод за гордост на училището, можем да отличим Илия Веселинов, Емил Господинов, Денис Шермин, Румяна Георгиева, Гергана Йорданова, Ивайло Господинов, Танжу Азизов, Рустислав Добрев, Денис Фарадинов, Джан Дилявер, Tea Ангелова, Даниел Петров, Александър Радев, Богомил Яковчев, Георги Панев. 
      „Дни на отворени врати по спортове“ (11.03.2015 г. - спортна стрелба, стрелбищен комплекс на СК „Снайпер - 92" 18.03.2015 г. - джудо, зала по джудо, ОСУ „Дръстър“, 23.03-26.03.2015г. - плуване, покрит плувен басейн „Доростол", гр. Силистра 26.03.2015г. - лека атлетика, стадион „Луи Айер", гр. Силистра) се нарича първата проява от декадата „Дейности за отбелязване на 10 години от създаването на ОСУ „Дръстър“ – Силистра“. На 18.03.2015 г., 14,30 ч. в ОСУ „Дръстър“ е турнирът по шахмат. Вътрешно-училищен турнир по тенис на маса е обявен за 18-20.03.2015 г. във фитнес залата на училището. На 24.03.2015 г., 11,30 ч.в покрит плувен басейн в града е откритият урок по плуване, възрастова група V-VIII клас. Открит урок по свободна борба за същата възрастова група  ще има  на 26.03.2015 г., 11,30 ч., в залата по борба на стадион „Луи Айер“. Същия ден от 14,00 ч. е двустранната среща по свободна борба между ОСУ „Дръстър“ и СКБ „Лудогорец“ от с. Паисиево, община Дулово. На 27.03.2015 г., от 9,00 ч. на терена на стадион „Луи Айер“ са футболните срещи ФК „Доростол" – ОСУ „Дръстър" (деца и мъже). Празничният юбилеен концерт е на 25.03.2015 г. от 17,30 ч.  в салона на Община Силистра край Дунавската градина.

Няма коментари:

Публикуване на коментар