петък, 27 март 2015 г.

Въведоха две зони около резервата "Сребърна" заради птичия грип

  В Областна администрация Силистра бе проведено заседаниe на Областната епизоотична комисия с участието на областния управител Стоян Бонев и на д-р Себахтин Халид, директор на Областната дирекция по безопасност на храните в Силистра. Повод за нея е случаят в езерото в село Сребърна, където на 24 март са намерени 21 мъртви къдроглави пеликани. На 4 от тях е направена аутопсия и в трите са установени паразити с доказателства за птичи грип от най-силния тип.  Издадена е заповед, в която се определят мeрките, допълващи вече действащите от 30 януари т.г. във връзка с огнището на птичи грип в Бургас. Създават се две карантинни зони: трикилометрова – предпазна, обхващаща резервата и село Сребърна; и десеткилометрова – наблюдавана, включваща шест села в две общини: Айдемир, Ламбриново, Ветрен (община Силистра), Попина, Поляна и Ситово (община Ситово).
         Д-р Халид уточни, че карантината ще бъде свалена 30 дни след последния установен случай на птичи грип. Ветеринарите от общините Силистра и Ситово на практика се превръщат в подвижни лаборатории, тъй като им е разпоредено на ден да обикалят по няколко села, за да вземат проби. Областният управител заповяда да се проведат заседания на общинските епизоотични комисии в двете общини.
    Какво е забранено в зоните: преместването и транспортирането на домашни птици или на други птици; изпращането на яйца за люпене от животновъдни обекти; търговията с прясно месо, мляно месо, месни заготовки и месни продукти от домашни птици с произход от тези зони и див пернат дивеч, взет от дивата природа от същите зони; транспортиране или разпространение на непреработен тор от стопанства с домашни птици или други птици, отглеждани на закрито; лов на пернат дивеч или неговото изземване по друг някакъв начин от дивата природа; пускане на диви птици, отглеждани на закрито, на свобода в природата.
     Разпоредено е да се предприемат следните организационни и контролни действия: извършване на ежедневно наблюдение на здравния статус на дивите птици, обитаващи резерват „Сребърна“, и в случай на откриване на умрели птици, взимане на проби за лабораторно изследване и загробване на труповете с извършване на дезинфекция на мястото на загробване; преброяване на домашните птици във всички стопанства в зоните, отглеждащи домашни птици с търговска цел, и стопанства, отглеждащи домашни птици с нетърговска цел; осъществяване на постоянен, превантивен ветеринарномедицински контрол за спазване на мерките за биосигурност в регистрираните птицевъдни обекти; контрол на извършваната дезинфекция на входовете и изходите на сградите, в които се отглеждат на закрито домашни или други птици; засилване на наблюдението на популации от диви птици, по-специално на водни птици и по-нататъшно наблюдение за умрели или болни птици, съвместно с Българското дружество за защита на птиците (БДЗП); постоянни дежурства на ветеринарномедицинските специалисти в празничните и почивните дни на "горещи" телефони, на които денонощно да може да се получават сигнали за повишена смъртност при домашни или за открити трупове на диви птици в срок до 30 дни след последния констатиран случай на болестта; извършване на периодични клинични прегледи на птиците, отглеждани в зоните, резултатите от които да се документират; забранява се издаването на разрешителни за провеждането на изложби, пазари или друга събирания на домашни или други птици на територията на област Силистра до вдигане на ограничителните мерки.
Заповедта с мерките се довежда до знанието на официалните ветеринарни лекари от отдел ЗЖ и РВЛ, практикуващи на територията на област Силистра за сведение и изпълнение. Контролът по изпълнението на заповедта е възложен на д-р В. Милчев, началник на отдел ЗЖ към ОДБХ Силистра.

Няма коментари:

Публикуване на коментар