понеделник, 23 март 2015 г.

Информационен семинар по "Програма на селските райони 2014-2020г." в Силистра

     На 24 март от 13.00 ч. в заседателната зала на Общински съвет - Силистра ще се проведе
информационен семинар по "Програма на селските райони 2014-2020г." На тема "Възможности за разработване на многоспектърна стратегия за местно развитие". Семинарът е във връзка с откриването на подмярка за кандидатстване по Програмата. За участие са поканени всички кметове и кметски наместници на населени места от общината, читалища, културни институти, спортни организации и земеделски производители.

Няма коментари:

Публикуване на коментар