четвъртък, 19 март 2015 г.

Русе кани за участие в конкурс за есе, разказ, стихотворение, импресия и рисунка по повод „2015 – година на Елиас Канети“


        През 2015 г. предстои кампания по повод честването на 110-годишнината от рождението на Елиас Канети – Нобелов лауреат за литература от 1981 г. за мемоарната му книга „Спасеният език", в която описва детството си в Русчук. Роденият в Русе през 1905 г. световно признат писател остава по-скоро непознат и недооценен в България, макар и превърнал се в символ на европейската модерност и свободен дух. 
      Областна администрация – Русе е съорганизатор и партньор на Международното дружество „Елиас Канети“, свързано с разпространението и утвърждаването на космополитните послания на Канети в реализирането на богата културна, научна и образователна програма в рамките на програмата „2015 – годината на Канети“.
       Едно от планираните събития е свързано с организиране и провеждане на конкурс за художествена творба на тема „Нищо не плаши човека така, както допирът с непознатото“. Елиас Канети (из „Маса и власт"). Професионална гимназия по икономика и управление „Елиас Канети“ – Русе и Международно дружество „Елиас Канети“ обявиха конкурс за художествена творба на тема: „Нищо не плаши човека така, както допирът с непознатото“ – „Елиас Канети (из „Маса и власт“) по повод „2015 – година на Канети“. 
        Според регламента условията за участие са следните: В конкурса могат да участват ученици в две възрастови групи: от V до VIII класи от IX до XII клас. Всяко училище може да участва с до три творби от всеки жанр. Форми на участие: есе, разказ, стихотворение, импресия, рисунка. Изисквания към литературните творби: Обем: до 2 страници А4. Шрифт: Times New Roman, големина на шрифта: 12. Полета на страница - горно, долно, ляво, дясно - 2 см. Междуредово разстояние: single. 
        В изискванията към рисунките няма ограничения в техниката на рисуване – свободен формат, но не по-голям от 50/70 см. По възможност творбите да са паспартирани. Изпратените творби стават собственост на организаторите и няма да бъдат връщани. Организаторите запазват правата за експониране, представяне и ползване на рисунките за всякакви цели по темата.
          Към творбите да е приложена следната информация за автора: име, презиме фамилия; училище, клас; телефон за връзка. Срок за представяне на творбите: до 15.04.2015 г. на е -mail: pgiu-ruse@iusoft.net или на хартиен носител на адрес: гр. Русе, 7000, ул. „Борисова“ 22, ПГИУ „Елиас Канети“ - Русе, Калина Пенева. Рисунките се приемат в канцеларията на училището или по пощенски път.
         Награди: грамоти за всички участници; предметни награди за първите три места във всеки жанр. Отличените творби във всеки жанр ще бъдат представени на литературно четене и изложба в Австрийската библиотека в МД „Елиас Канети“ – Русе на 29.04.2015 година, както и ще бъдат публикувани.

Няма коментари:

Публикуване на коментар