понеделник, 16 март 2015 г.

Съставяме „Енциклопедия Силистра“ по примера на 10 града и области

 

         С работна среща в Областна администрация Силистра, организирана по покана на областния управител Стоян Бонев, започна дейността по съставяне на една полезна и много българска книга – „Енциклопедия на област Силистра“.
Участници в срещата разгръщат
енцикплопедията
на област Шумен
   В срещата участваха евродепутатът Емил Радев, председателят на СНЦ „Енциклопедия Силистренска област“ Тодор Тодоров, професорите Димитър Игнатовски, Ивайло Петров и Георги Атанасов, доцентите Милен Куманов и Румен Липчев; кметове на общини от областта: на Главиница – Хюсеин Хамди и на Кайнарджа – Любен Сивев, зам. кметове на други общини, както и представители от регионалната библиотека, местни музеи и от др. институции.
         Областният управител приветства участниците в първата по рода си среща, в която се включиха представители на изградените в общините работни екипи, които до края нам. юни т.г. ще трябва да представят първия масив от максимално богата информация по примерните информационни карти.
         Участниците в срещата бяха приветствани и от Емил Радев, депутат в Европейския парламент, който е сред основните инициатори на бъдещата енциклопедия, предназначена както за широк кръг читатели, така и за специализираната общност. Той открои три причини за създаването на книгата от типа „краеведчески енциклопедии“: исторически, икономически и културни.
       „Енциклопедията е по примера на други области като Шумен и Пазарджик, и се предвижда да бъде издадена до година и половина в един том със статии и цветни илюстрации с обем от около 1 000 страници в тираж от хиляда броя“, обясни на аудиторията проф. Димитър Игнатовски от името на авторския колектив в качеството си на негов главен редактор.
        Финансирането е предвидено да стане със средства на общините, на дарители и с лептата на своите инициатори. Предвижда се да има редакционен съвет, който ще включва не само основните автори, но и светила на науката като академиците Константин Косев, Васил Гюзелев, Георги Марков и др. български учени.

Няма коментари:

Публикуване на коментар