вторник, 16 септември 2014 г.

Тържествена церемония „Първа копка“ по Проект „Изграждане на Районна пречиствателна станция за отпадъчни води в гр. Силистра

Тържествена церемония „Първа копка“  по  Проект „Изграждане на Районна пречиствателна станция за отпадъчни води в гр. Силистра и доизграждане на канализационна мрежа и частична реконструкция на водопроводната мрежа на град Силистра“, изпълняван по договор № DIR – 51011116-CO59  по ОП „Околна среда“ 2007-2013. Публичната церемония ще даде старт на изграждането на Пречиствателна станция за отпадъчни води. Събитието ще се състои на 19 септември 2014г., от 11.00ч., в с. Айдемир, ул. „Каменно цвете”, до предприятие „Каумет”. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар