вторник, 30 септември 2014 г.

Милена Дамянова, водач на листата на ГЕРБ в 20-и мир Силистра: Адекватно и модерно образование е ключът към икономика, осигуряваща работни места и заплати

Стара поговорка гласи, че „Никой не е пророк в собствената си страна…“, на Вас обаче Съдбата ви предложи предизвикателството да бъдете водач в район, чийто областен център е Силистра – Вашият роден град, следователно можете да потвърдите или да отречете правотата на една от най-известните библейски максими?
- Разбирането на ГЕРБ за честно и отговорно отношение към гражданите е народните представители да познават районите, които представляват, за да знаят проблемите на хората. Така представителството на гражданите в парламента има реален смисъл. Родена съм в Силистра, завършила съм гимназия тук, родителите ми са хора, които много хора познават, и които са дали много на града ни – аз знам какво силистренци искат, а не съм го прочела във вестника и да съм си научила урока. Мисля, че по време на десетките срещи, които направих в целия регион, успях да покажа на хората, че разбирам проблемите и предлагаме решения.
Не съм си позволила да говоря с общи и красиви фрази – говоря конкретно за сигурността в селата, за работните места и строежа на Дунав мост 3 при Силистра, за развитието на археологията, за санирането на многоетажните жилищни сгради, за увеличаването на броя на домакинствата, получаващи от бюджета енергийни помощи с цел облекчаване на разходите им за ток и отопление, за подкрепа на малките и средните стопанства – като за ангажимент на ГЕРБ. Целият отбор на ГЕРБ в Силистра сме хора, които познават региона. Пророци не сме, но не сме и парашутисти. Ние сме хора, които стоим зад думите си. 
-   За Силистра казваме, че е крайречен град, където има следи от четири цивилизации, и в който човек се чувства като част от историята на света – Вашите любими места край древния „Дръстър“?
Римската гробница, до която се намират домът ми, и едната ми детска градина. Този най-известен и най-проучван паметник на късноантичното изкуство в България и на Балканите будеше както моето любопитство, така и на всички мои приятели от детските ми години. Обичам да се разхождам в крепостта „Меджиди табия“, която посетихме и сега с младежите на ГЕРБ-Силистра, както и край средновековната крепост в Дунавската градина.
-  На публична среща в Дулово г-н Цветан Цветанов е подчертал, че образованието е приоритет за ПП ГЕРБ и в този смисъл за 20 МИР-Силистра е привилегия експерт в областта на образованието във Ваше лице да е водач на листата на партията, при управлението на която бяхте заместник-министър в този важен за страната ресор – Вашият личностен и професионален коментар?
За мен е огромна чест да водя листата именно в моя роден край. Това е признание, но и отговорност към моите съграждани, които всеки ден споделят с болка, че младите хора напускат града и региона, защото не могат да намерят реализация тук. Ключът към решаването на този проблем е адекватното и модерно образование. Инвестициите в образованието са директни инвестиции в хората, в по-качествен и стойностен живот. Образованието е ключът към работеща икономика, която да осигурява работни места и работни заплати. Финландия и Ирландия  например са отличен пример затова как с реформа в образованието и учебните програми се прави нов успешен икономически модел.
Няколко работодатели вече споделиха колебанията си за инвестиции в региона именно заради липсата на квалифицирани кадри. А когато няма инвестиции, няма и работни места, няма и доходи. Господин Бойко Борисов тези дни каза за пореден път, че първата стъпка в образованието ще бъде приемането на подготвения закон за предучилищното и училищното образование.
Образователната система трябва да бъде в синхрон със съвременните образователни модели и новите технологии, с актуалните научни постижения, с потребностите на бизнеса и държавата. Децата трябва да бъдат обучавани да мислят самостоятелно, да бъдат критични, предприемчиви и да могат да работят в екип. Ако не променим образованието по този начин, ще лишим децата и младите българи от шанс за развитие и справяне с живота, от възможност за лична професионална кариера и добри перспективи в България.
-  В дискусията си с директорите на училища и на детски градини в Силистра споделихте, че харесвате като модели за подражание образователната система на Финландия и  германската дуална система – бихте ли казали в  кратък вид кое от техните практики е приложимо с успех в България?
- В 42-то Народно събрание по предложение на ГЕРБ бяха направени поправки в Закона за професионалното образование и обучение, с които се въведоха елементи на дуално обучение. През 2010 г. реализирахме пилотен проект „Подобряване качеството на практическото обучение в България” съвместно между министерството,  Германското дружество за техническо сътрудничество и Германо-българската индустриално-търговска камара в партньорство с три водещи фирми в България и три професионални гимназии. Той беше изключително полезен, защото Германия е една от страните с най-добре работеща дуална система, а нейните предимства са няколко: за предприятията – усвояване на професии, отговарящи на потребностите на всеки бранш; постигане на продуктивни резултати от обучаващите се; задоволяване на потребността от работна ръка и ниски разходи по начинаещите в професията; за обучаващите се – придобиване на практически ориентирано обучение, осигуряващо заетост; за държавата – ниска безработица сред младежите.
За финландската образователна система мога да говоря много. Там обаче реформата се е случила преди 40 години и резултатите вече са налице – това е най-добрата образователна система в света. Училищата и детските градини се финансират според нуждите им. Повече финансиране получават градините и училищата с по-голям брой деца в нужда. За да имат финландските ученици толкова добри резултати, безспорна е основополагащата роля на учителите и тяхната мотивация за работа, квалификация и подход към учениците. Учителската професия във Финландия е една от най-престижните. Критериите за прием на учител в учебно заведение са изключително завишени. Високата мотивация на учителите не идва само от престижната и високоплатена професия, а повече от свободата на действие, с която разполагат.
Конкуренцията между учениците не се насърчава. Няма и сравнение между резултатите на отделни ученици или училища. Всички се стремят към покриване на базово ниво на знание, за което се отделя допълнително време за работа с всички ученици. Уникалната система на финландското образование е, че училището се нагажда спрямо всеки един отделен ученик. Поради тази причина особено внимание се обръща на деца със специални образователни потребности. Всяко училище разполага с екип от социален работник, логопед, кинезитерапевт и психолог. Тук се разчита на работата на специалистите за превенция и ранно откриване на затруднения в ученето и развитието, и работа върху това. Във финландските училища не се допуска да има изоставащи деца. Именно този екип от специалисти се грижи за това всяко дете да получи нивото на образование, от което се нуждае.
Образованието е проектно-базирано и с широко застъпване на използването на информационни и комуникационни технологии. Всички тези хубави неща са заложени в нашата управленска програма и в законопроекта за предучилищното и училищното образование, който ще внесем още в първите дни на 43-то Народно събрание. Трябва да го приемем, защото сме длъжници на българските деца.
-  Програмата на всяка партия има национално съдържание с елементи на регионално приложение – споделете най-важните за област Силистра приоритети от програмата на ГЕРБ, актуални за сегашните избори?
- И сигурността в малките населени места, и пакетът от мерки за резервата Дуросторум-Дръстър-Силистра – огромен капитал за развитието на туризма в региона, и санирането на многоетажните жилищни сгради, и увеличаването на броя на домакинствата, получаващи от бюджета енергийни помощи с цел облекчаване на разходите им за ток и отопление, и подкрепата на малките и средните стопанства, и предоставянето на интегрирани социални и здравни услуги за възрастни хора са все конкретни мерки от нашата програма, които са особено важни за региона. В нашата програма обаче е представена цялостната ни визия за реформи и за постигане на стабилност на страната ни. А стабилността води до повече инвестиции, до работеща икономика, до модерно производство, а това, от своя страна, до нови работни места, до повече пари и възможности за гражданите. Това е валидно и за нашия регион.
Преференцията е модерното нововъведение в изборите за 43-ото НС, което създаде поводи за много коментари и очаквания, според Вас това как се отрази на поведението на кандидатите като цяло и в частност в ГЕРБ конкретно в 20-и МИР Силистра?
            - Кандидатите за депутати от листата на ГЕРБ работим като един отбор с обща кауза.  За всеки от нас е важно хората да подкрепят ГЕРБ и да гласуват за №9 в интегралната бюлетина. Това е глас за стабилност и икономически растеж. Важно е хората да излязат и да гласуват на 5 октомври – призовавам за това нашите членове и хората, които ни симпатизират – всеки глас е важен. ГЕРБ се нуждае от убедителна победа, за да не позволим на неясни политически субекти да извиват ръце и да поставят условия в ущърб на гражданите и България.  Хубаво е хората да използват преференцията, това е тяхно право и активното му прилагане е добър знак за заздравяване на демокрацията.
Назаем от в. "Силистра прес"
Няма коментари:

Публикуване на коментар