четвъртък, 25 септември 2014 г.

Учебната година във Филиал Силистра на РУ „А. Кънчев“ започна с раздаване на дипломи на завършилите университета
25/9/2014

           В зала „Проф. д-р Славчо Иванов” на Филиал Силистра на Русенски университет „Ангел Кънчев” се проведе тържественото откриване на академичната 2014-2015г. и промоцията на випуск `2014 година. В празника на университета се включиха Стоян Бонев, областен управител на област Силистра, заедно със заместник областните управители Младен Минчев и Венцислав Маринов; д-р Юлиян Найденов, кмет на община Силистра; проф. д-р Маргарита Теодосиева и проф. д-р Росен Иванов, декани съответно на факултетите „Природни науки и образование“ и „Транспортен“; д-р Габриела Миткова, началник на РИ на МОН в област Силистра, както и представители на различни институции, с които университетът е в партньорство.
         Тържеството откри проф. д-р Златоживка Здравкова, директор на Филиал Силистра, която представи възможностите за обучение, които предлага учебното заведение на града и региона за общо 400 студенти – 300 в редовната и 100 в задочната форма на обучение. Новозаписалите се студенти за обучение в инженерни и педагогически специалности към днешна дата  са 112 души, но  приемът за магистърските специалности продължава до 3.10.2014 г.  Тя поздрави и 60-те дипломанти – 37 в инженерните специалности и 23 педагози, за завършването на университета. В словото й бяха уважени специално и родителите на студентите, заради жертвите и лишенията им в условия на криза в името на желанието си да изучат децата си.
        Своя поздрав поднесе областният управител Стоян Бонев, в който той напомни: „Наскоро обучението на студенти във Филиал Силистра на Русенски университет „Ангел Кънчев“ получи изключително висока оценка от Националната агенция за оценяване и акредитация. Представителите на Областна администрация Силистра дадохме заслужен положителен атестат на университета и неговия филиал, подчертавайки ролята му за област Силистра. Да си пожелаем и занапред филиалът да не губи доверието на академичното ръководство, за да продължи развитието на педагогическите и на инженерните специалности в Силистренския регион. На добър час на преподавателите и студентите, както и на всички в Силистра, с които учебното звено е в партньорство и взаимодействие!“
         В контекста на необходимостта Филиалът на РУ „А. Кънчев“ да има бъдеще в Силистра бе пожеланието на кмета на община Силистра д-р Юлиян Найденов, който за пореден път участва в тържеството на старта на академичната учебната година. През последните години общината помага на филиала при поддържането на зоните около сградата на учебното заведение, което ръководството му отчита с благодарност. Засилено е вниманието на ректорското ръководство по поддръжката на сградата, за да има възможно най-добри условия в нея за провеждане на занятията.
       От името на студентите първокурсници своите вълнения сподели Бранислава Великова, студентка от специалността „Български език и английски език“, а от името на дипломиращите се майки приветствие произнесе Зорница Йорданова, завършила специалността „Български език и френски език“. Тази година приветствието от името на всички дипломиращи се педагози и инженери произнесе Мариела Иванова от специалност „Български език и английски език“. Тя получи първа дипломата си за висше образование, връчена й от областния управител Стоян Бонев. В края на учебната година Мариела стана носителка на наградата на институцията „Областен управител на Силистра“. Д-р Юлиян Найденов връчи дипломата на Доника Станчева.

Няма коментари:

Публикуване на коментар