петък, 19 септември 2014 г.

Българчета от Силистра и румънчета от Кълъраш изградиха Клуб на младите еколози


В Силистра с нова изява продължи трансграничният проект „Стъпка по стъпка за повишаване на културата на хората за чиста околна среда в трансграничния регион Силистра – Кълъраш“. В основата му са България и Румъния, Европейският фонд за регионално развитие – програма ТГС България – Румъния, Фондация „Натура вие“ – Кълъраш начело с Габриел Шебе и ОУ „Иван Вазов“ – Силистра с директор Александър Кононов.   
        Учреден бе Клуб на младите еколози с участието на 15 силистренски ученици от VI-в и от VII-в класове, представители на училището, участник в проекта, начело със ст. учителя Каталина Ангелова, учител по биология. Техни връстници от Румъния също се включиха в проявата. Всички те посетиха Регионалното депо за твърди битови отпадъци край Силистра. Участваха и в първата копка на бъдещата пречиствателна станция в крайдунавския град, изграждана с пари по ОПОС към Европейския съюз. Предстоят и други прояви по проекта, вкл. и оборудване на учебна стая с 15 компютри за ползване от учениците на едно от най-предпочитаните основни училища в Силистра.
      Фондация "Натура Вие" - "Жива Природа" работи в партньорство с ОУ "Иван Вазов" в Силистра за изпълнение на проекта "Стъпка по стъпка към екологично поведение и по-добра защита на своята гранична зона Кълъраш-Силистра." Партньорите са получили финансиране по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013, Приоритетна ос 2 - Околна среда "Устойчиво използване и опазване на природните ресурси и околната среда и подобряване на ефективното управление на риска в трансграничния регион", ключова област на интервенция 2.1. - "Разработване на съвместни системи за опазване на околната среда за управление." 
          Цел на проекта е: увеличаване на сътрудничеството в областта на защитата на околната среда в Кълъраш-Силистра. Специфични цели: повишаване на осведомеността за защита на околната среда, намаляване на замърсяването и отпадъците на природните ресурси; информация и обучение в областта на защитата на околната среда чрез иновативни решения и технологии, щадящи околната среда за развитие на бизнеса. 
           На 19 и 20 септември се проведе дебат на тема  на тема "Екология и екологично образование - от забава до отговорност". Целевата група на учредения екоклуб са 20 млади участници (10 румънски и 10 български), ученици в училища в граничния регион Кълъраш-Силистра.
Няма коментари:

Публикуване на коментар