понеделник, 29 септември 2014 г.

Силистренецът Карен Кузуян и община Алфатар с почетни грамоти от Програма достъп до информация за Международния ден на правото да знам

  За дванадесети път Програма Достъп до Информация връчва годишни награди за принос в областта на свободата на информация по случай Международния ден на правото да знам. Наградите за 2014 година се връчват в шест категории. 
Д-р Гергана Жулева, и
зпълнителен директор но ПДИ,
 връчва грамотата на Йорданка Узунска,
кмет на община Алфатар
         В категория "Гражданин, най-активно използвал правото си на информация" награда „Златен ключ” получи  студентът от СУ "Св. Климент Охридски" Борис Рангелов  "За систематично и последователно упражняване на правото на достъп до информация от висок обществен интерес. През годината, благодарение на търсенето на Рангелов бяха разкрити данни относно разходите, направени от Министерство на вътрешните работи по опазване на обществения ред по време на гражданските протести в периода юни 2013 – юли 2014." 
          В тази категория "За активно използване на Закона за достъп до обществена информация по повод разрешаването на проблема с безстопанствените кучета в Силистра" с "Почетна грамота" ботличен силистренецът Карен Кузуян
   В категория "Неправителствена организация, най-активно упражнявала правото си на достъп до информация" награда „Златен ключ” взе СНЦ „Национален съюз единство” – "За упорито и последователно търсене на информация, свързана с проекта „Южен поток“. С помощта на ПДИ Сдружението заведе съдебно дело срещу Министерство на икономиката и енергетиката заради отказа му да предостави документите, отнасящи се до проекта. Вследствие на широкия обществен отзвук на делото и интереса по темата на 4 септември 2014 година Министерство на икономиката и енергетиката публикува на своята интернет страница документи по проекта. Тук "Почетна грамота" получава WWF Дунавско–Карпатска програма – "За изготвяне и стартиране на ГИС-платформа за реките на България (http://gis.wwf.bg/rivers/) базирана в интернет, която предоставя възможност на всички граждани да получат детайлна информация "на живо" за местоположението и състоянието на всяка една река в България. Базата данни е изготвена въз основа на информация, събрана с помощта на ЗДОИ.
        В категория "Най-добра журналистическа кампания, свързана с правото на достъп до информация" наградата „Златен ключ” е за Светла Василева от в. „Дума” – "За системно и целенасочено търсене на информация по обществено значими теми, водене на дела и отразяването на всеки етап от случаите в публикации". През последната година журналистката използва ЗДОИ, за да получи информация от различни институции – Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“, Столична община и др. 

Ал. Кашъмов, шеф на юристите в ПДИ,
връчва наградата на Карен Кузуян
      "Почетни грамоти" са отредени за Спас Спасов, кореспондент на в. „Дневник” и „Капитал” във Варна, подкрепил повечето си разследвания с официални документи и защитил  в съда правото си на достъп до информация. Журналистът е отличен за разследванията си: „Проект за прахосване на 1 милион“ и „Колко струва загубата на Варна в конкурса за Столица на културата 2019“. В категория "Институция, най-добре организирала предоставянето на информация за граждани" награда "Златен ключ" има община Банско – "За демонстрираното желание на общината да подобрява прозрачността в работата си и да улеснява достъпа до информация за граждани". 
         В тази категория бе номинирана и община Алфатар с кмет Йорданка Узунска и председател на Общинския съвет Златка Питакова, поради което им е присъдена "Почетна грамота" – "За подобряване на системата за прозрачност, за бързите отговори на заявления, доказателство за което са резултатите в рейтинга на ПДИ на активната прозрачност на институциите." Същата грамота е присъдена и на Министерството на вътрешните работи при служебното правителство, тъй като само за няколко седмици МВР под ръководството на служебния министър направи сериозни стъпки за подобряване прозрачността на министерството. В интернет страницата на министерството беше качена цялата полицейска статистика за регистрирана и разкрита престъпност от 2000 година назад, отчетни доклади, стратегически документи. 
         В категория "Институция, която не изпълнява задълженията си по ЗДОИ и нарушава правата на гражданите" антинаграда „Катинар” се присъжда на институцията "Прокуратура на Република България" – "За цялостна и задълбочаваща се непрозрачност на нейната работа". Конкретни примери за това са отказите да се разкриват имената на наблюдаващите прокурори по знакови дела, да се предоставят отчетните доклади за последните 10 години на основание "служебна тайна", макар един от тях да е публикуван в интернет; отказите да се предоставят докладите относно злоупотреби със специални разузнавателни средства с необосновано позоваване на служебна тайна. Заслужават отбелязване още отказите на Софийска градска прокуратура да предостави данни относно постановени оправдателни присъди и върнати от съда дела с мотива, че исканата информация не е свързана с обществения живот в страната, както и относно броя на преписките, по които е работил като следовател Делян Пеевски. 
         „Срамота” получават 107 мълчаливи институции – "За липсата на какъвто и да е отговор на електронно заявление за достъп до информация, подадено в рамките на проучването на ПДИ на активното публикуване на информация в интернет страниците на 535 институции проведено в периода 3 февруари – 3 март 2014". В категория "Най-абсурден и/или смешен случай за достъп до информация" антинаграда „Вързан ключ” се присъжда на Министерство на труда и социалната политика за практиката им, когато предоставят информация по електронна поща да искат от заявителите да се явят на място в министерството, за да подпишат протокол, и едва след това да получат информацията чрез "мейл". В тази категория сред номинираните бе и Областна администрация Силистра във връзка с отговор на рутинен въпрос за последната обществена поръчка, проведена в администрацията през 2013 г.
       Информация за всички номинирани в отделните категории и подробна обосновка към номинациите вижте на страницата за Деня на правото да знам: http://www.righttoknowday.net/nominations/2014/. И тази година церемонията бе открита с песента "Дишай", посветена на празника. Снимки от церемонията ще бъдат публикувани на страницата на ПДИ http://www.aip-bg.org, и на специалната страница за Деня на правото да знам: http://www.righttoknowday.net. Вижте и нашата страница във Фейсбук. Церемонията се проведе на 28 септември 2014 – от 12.30 ч. в Дома на Европа (София, ул. „Г.С. Раковски” 124). Контакт: Програма Достъп до Информация, тел: (02) 988 5062, 981 9791, www.aip-bg.org
www.righttoknowday.net.
      Дванадесетата церемония за Деня на правото да знам в България се осъществява в рамките на проект Програма Достъп до Информация – Граждански център в подкрепа на прозрачността, подкрепен от Фондация “Америка за България”.

Няма коментари:

Публикуване на коментар