сряда, 10 септември 2014 г.

Защо Алфатар, най-малката община в Силистренска област е на шесто място сред 535 институции в Рейтинга на активната прозрачност?

От координаторската мрежа
Защо най-малката община в Силистренска област е на шесто място сред 535 институции в Рейтинга на активната прозрачност
Калина Грънчарова, координатор на ПДИ в Силистра

Йорданка Узунска
Йорданка Узунска
Един любопитен факт се набива на очи, когато се разглеждат резултатите от проучването на Интернет страниците на институциите в системата на изпълнителната власт, Рейтинга на активната прозрачност ‘2014 и първата Карта на финансовата, бюджетна прозрачност и интегритет на общините, публикувани от ПДИ. Сравнителният рейтинг сочи, че най-малката община в Силистренска област – Алфатар, е на шесто място сред 535 властови институции с резултат 79.4%. Напредъкът е осезаем като сравним резултатите от предходните години, съответно през 2013 - 56.6%, а през 2012 г. - 56.8%.

Проучването на ПДИ дава точна представа как органите на власт изпълняват задълженията си по ЗДОИ и други нормативни актове за публикуване на информация в Интернет, и как отговарят на заявления за достъп по електронен път. Данните за Община Алфатар сочат, че на подаденото заявление е отговорено в срок и е предоставена търсената информация. В същото време на сайта на общината (www.alfatar.egov.bg) всеки може да се осведоми какъв е общинския бюджет и неговото разходване през обществените поръчки до културните събития. В секция „Достъп до информация” можете да разберете какъв е начинът за подаване на заявление за достъп. Публикувани са и формулярът на заявлението, нормативните разходи за предоставянето на информация, протокол по чл.35 от ЗДОИ, заповед за обявяване на списък с категориите информация, подлежаща на класификация като служебна тайна и вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация.

„Заявления за достъп подават обикновено институции и неправителствени организации. Гражданите по-рядко ползват тази форма, казва кметът на общината Йорданка Узунска. В нашия сайт публикуваме всичко, което е в интерес и в полза на гражданите, живеещи тук или по различни причини са извън нея”. От края на 2013 Община Алфатар има свой профил във  Фейсбук. „В него има публикации с препратки към Интернет страницата ни. Това помага за по-голямата публичност на всичко, което правим. Зная, че гражданите са удовлетворени, защото получават навреме много информация” – доволна е кметицата.

Секретарят на общината Стефка Жекова, в чийто ресор е работата със ЗДОИ потвърди, че гражданите най-често ползват устното запитване като форма за достъп до информация, а писмени заявления подават фирми и НПО. „Може би, защото голяма част от необходимата на хората информация я има качена на сайта на общината, затова хората предпочитат да попитат. Освен това ние провеждаме редовно общи събрания по малките населени места и се стремим да сме с хората и техните нужди. Разбира се, в общинската администрация има определен служител, водещ регистъра на заявленията за достъп до обществена информация”,  допълва Стефка Жекова.

„Не отказваме информация, стига да е поискана по законов ред”, категорична е и Йорданка Узунска. В началото на 2014, като координатор на ПДИ за Силистренска област, изпратих заявления за достъп до обществена информация до Областна администрация - Силистра, Окръжен съд - Силистра, Окръжна прокуратура, районните съдилища и прокуратури в Силистра, Тутракан и Дулово, както и до пет от седемте общини на областта с искане за предоставяне по електронен път на информация за броя на заявленията за достъп до обществена информация, постъпили през 2013, на каква тема са били, кой ги е подал и дали им е отговорено. С две от общините – Силистра и Алфатар, експериментирах като изпратих обикновено писмо със същото искане. Часове след изпращането им от Община Алфатар получих отговор на електронната ми поща: „Здравейте! Това заявление по ЗДОИ ли е? Ако е, липсват задължителните реквизити. Й. Узунска, кмет на Община Алфатар”.

Коментарът, както се казва, е излишен. Така, „коригирала” искането си със законното заявление, любезно получих и отговор в законовия срок - от най-малката община в Силистренска област. От най-голямата – Силистра, до този момент, ни вопъл, ни стон… 
Назаем от ПДИ - http://www.aip-bg.org/

Няма коментари:

Публикуване на коментар