вторник, 30 септември 2014 г.

В Алфатар разкриват обществена трапезария за бедни и болни хора

Общинска администрация Алфатар  подписа договор между Фонд „Социална закрила” гр. София и Община Алфатар за разкриване на обществена трапезария на територията на общината, в която е предвидено да се хранят 54 души както от града, така и от селата Алеково и Бистра. Трапезарията е за периода  от 1.10.2014 г. до 31.12.2014 г.

Назначена е комисия с постоянен характер за определяне на бенефициентите, ползващи услугата. Та вече е определила, че ще бъдат търсени сред лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, или да са хора с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, самотно живеещи лица и семейства с минимални пенсии, скитници и бездомници – деца и възрастни, както и деца с решение на ТЕЛК.  На лицата със здравословни проблеми храната ще се разнася ежедневно по домовете от доставчика на услугата.

Няма коментари:

Публикуване на коментар