петък, 19 септември 2014 г.

В Силистра започна изграждането на пречиствателна станция за отпадни води

19/9/2014

          На територията на село Айдемир бе проведена т.нар. първа копка на бъдещата Пречиствателна станция за отпадни води по проекта „Изграждане на районна ПСОВ, гр. Силистра, доизграждане на канализационна мрежа и частична реконструкция на водопроводната мрежа в гр. Силистра“ със средства от Кохезионния фонд, с национално съфинансиране и със средства от община Силистра (общо за 72 543 841,50 лв.). 
       


        Проектът е по ОПОС 2007-2013.  В ритуала по покана на кмета на общината д-р Юлиян Найденов участваха областният управител Стоян Бонев, както и представители на изпълнителя в лицето на „Строително-предприемачески холдинг“ ЕООД, на фирмата за строителен надзор, граждани и гости от Кълъраш (Фондация „Натура вие“), осъществяващи екологичен проект с ОУ „Иван Вазов“ – Силистра. М. май 2015 г. е удълженият краен срок за изграждане на съоръжението, включващо изграждане на битова канализация, реконструкция на смесена и дъждовна канализация, както и на водопровод, на сградни водопроводни и канализационни отклонения. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар