сряда, 24 септември 2014 г.

Читалищни дейци от Силистра и Русе проведоха изнесен семинар в Троянския балкан        РЕКИЦ „ЧИТАЛИЩА” - Силистра и Русе, организираха изнесен семинар в м. Чифлика, Троянско, свързан с предстоящата подготовка на годишните и календарните планове на културните прояви и програмния период 2014-2020 година. 
       В програмата бе предвидено представяне на лекторите и участниците с водещ Мануела Симеонова, експерт в РЕКИЦ „Читалища” - Русе. За взаимодействието между общинската власт и читалищата чрез добри практики и съществуващи проблеми, както и за обществените форуми като гаранция за стабилизиране на връзките между общинските администрации и читалищата говори Ива Чавдарова, началник на отдел „Култура” в община Русе: 
        Николинка Николова в качеството си на дългогодишен главен експерт в отдел „Култура” при община Силистра представи разработката си мониторинга на организационните и финансовите проблеми в народните читалища. 

       Изява пред аудиторията на Силва Хачерян, експерт от Министерството на културата бе по темите: "Място и роля на читалищата в Националната стратегия за учене през целия живот" и "Актуална информация за национални и международни програми за финансиране на дейности за подобряване на условията в читалищата". Участниците - представители на народните читалища от областите Силистра и Русе разгледаха примери за реализирани проекти и споделиха осъществени практики и защитени проекти от своите духовни центрове.

Няма коментари:

Публикуване на коментар