понеделник, 15 септември 2014 г.

Алтернативен туризъм България - Румъния

       Българската Асоциация за Алтернативен Туризъм, един от 12-те партньори в проекта Обща Стратегия за устойчиво териториално развитие на трансграничния регион  Румъния – България, финансиран по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 1054B от 09.02.2012 г. по  Програмата за Трансгранично сътрудничество Румъния -   България 2007-2013, съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейския Фонд за Регионално Развитие, провежда пресконференция на 17.09.2014 г. от 10 ч. в зала 202   в общинска администрация гр. Силистра.
На нея участниците ще бъдат информирани за резултатите  от изпълнението на Стратегическия проект и  ще представят общия регионален Бранд, подходящ за ползване от всички заинтересовани страни в трансграничния регион.
На участниците в пресконференцията ще бъдат предоставени мостри от рекламните продукти, представящи възможностите за туризъм  в трансграничния регион Румъния – България, произведени от БААТ  в рамките на този проект.    


Няма коментари:

Публикуване на коментар