петък, 28 юли 2017 г.

Изпити и неучебни дни през учебната 2017-2018 г.

Календарът е от профила във Фейсбук на Валентина Иванова, преподавател по математика и информатика
в СУ "Св. Климент Охридски"
www.offnews.bg Публикация: Кога ще са изпитите и ваканциите на учениците през 2017/2018 г. (график)

Графикът на изпитите след четвърти, седми, десети и дванадесети клас, както и ваканциите и неучебните дни публикува днес Министерството на образованието и науката. От догодина изпитите по даден предмет на седмокласниците и дванадесетокласниците ще са на различни дати с цел облекчение на учителите, които трябва да се справят с по-сложната организация за матурите, които се провеждат на модули, уточниха от МОН.
Предложените дати за изпитите от националните външни оценявания са максимално късни, за да се усвои повече учебен материал, както настояват и родители, и учители. По-късната дата за изпита по български език за седмокласниците дава възможност за провеждане и на държавните изпити за степен на професионална квалификация в същия ден.
График
ІV клас
Човекът и обществото - 17 май 2018 г.;
Български език и литература - 18 май 2018 г.;
Математика - 22 май 2018 г.;
Човекът и природата - 28 май 2018 г.;
VІІ клас  
Български език и литература - 6 юни 2018 г.;
Математика - 8 юни 2018 г.;
Х клас
Оценяване на дигиталните компетентности - 18-22 юни 2018 г.
Матури
Сесия май-юни
Български език и литература – 21 май 2018 г., начало 08,00 ч.;
Втори държавен зрелостен изпит – 23 май 2018 г., начало 08,00 ч.;
Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 29 май 2018 г. – 01 юни 2018 г.
Сесия август-септември
Български език и литература – 28 август 2018 г., начало 08,00 ч.;
Втори държавен зрелостен изпит – 29 август 2018 г., начало 08,00 ч.;
Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 30 август 2018 г. – 05 септември 2018 г. 
МОН обяви и графика за ваканциите през учебната 2017/2018 година.
Той предвижда почивки за учениците в почти всеки месец. Ваканциите са традиционните – есенна, коледна, междусрочна и пролетна, но са малко по-дълги от ваканциите през миналата учебна година. По-дълга есенна, по-дълга коледна и по-дълга пролетна ваканция ще ползват всички ученици от I до ХI клас. Така те ще бъдат задържани по-дълго в училище и ще приключат учебните си занятия с една седмица по-късно. Промяната не увеличава броя на учебните им дни и часове, а е резултат от по-дългите почивки през годината.
Създадената обществена нагласа за провеждане на държавните зрелостни изпити преди 24 май налага графикът на учебното време за учениците в ХII клас да е по-различен, като за тях ваканциите ще бъдат по-кратки от тези на останалите ученици, с изключение на междусрочната ваканция. За дванадесетокласниците тя ще е по-дълга с един ден.
Начало и край на ваканциите с изключение на лятната:
28.10.2017 г. – 01.11.2017 г. вкл. - есенна;
23.12.2017 г. – 07.01.2018 г. вкл. - коледна за І – ХІ клас;
23.12.2017 г. – 02.01.2018 г. вкл. - коледна за ХІІ клас;
08.02.2018 г. – 11.02.2018 г. вкл. - междусрочна за I - ХI клас;
03.02.2018 г. – 07.02.2018 г. вкл. междусрочна за ХІІ клас;
31.03. 2018 г. – 09.04.2018 г. вкл. пролетна за І – ХІ клас;
06.04.2018 г. – 09.04.2018 г. вкл. пролетна за ХІІ клас.
Неучебни дни
25.05.2018 г. неучебен, но присъствен ден по повод Деня на българската просвета и култура  и на славянската писменост;
21.05.2018 г. ДЗИ по БЕЛ;
23.05.2018 г. втори ДЗИ;
06.06.2018 г. НВО в VII клас по БЕЛ и ДИ по теория на професията и специалността за придобиване на II или на III СПК.
Начало на втория учебен срок
08.02.2018 г. - ХІІ клас;
12.02.2018 г. - I – ХI клас.
Край на втория учебен срок
16.05.2018 г. - ХІІ клас (13 учебни седмици);
07.06.2018 г. - І - IV клас (14 учебни седмици);
22.06.2018 г. - V - VІІ клас (16 учебни седмици);
06.07.2018 г. - V - VІІ клас (18 учебни седмици за  паралелки в спортни училища);

06.07.2018 г. - VIIІ - ХІ клас (18 учебни седмици).

Няма коментари:

Публикуване на коментар