петък, 21 юли 2017 г.

Започна дългоочакваният ремонт на пътя Кубрат - Тутракан

На 21 юли с тържествен ритуал – символична „първа копка“, както и по традиция с църковен водосвет в центъра на силистренското село Старо село, община Тутракан, започна рехабилитацията на път по проект BG16RFOP001-7.001-0013 Лот 14 ,,Път II-49 Кубрат-Тутракан от км 89+100 до км 98+875.82, с обща дължина 9,776 км, област Силистра“, чиято стойност е 5 184 886,77 лв. с ДДС (съфинансирането от Европейския съюз е 85% - 4 407 153,75 лв. с ДДС, националното съфинансиране е 15% - 777 733,02 лв. с ДДС).
Заедно с областния управител на област Силистра Ивелин Статев, както и на кметовете на община Тутракан – д-.р Димитър Стефанов, и на община Кубрат – Алкин Неби, в откриването участва лично и инж. Дончо Атанасов – председател на УС на Агенция „Пътна инфраструктура“.
„Ще идвам често да проверявам как върви изпълнението на проекта, като смятам, че ще бъде завършен предсрочно. Възстановяване на главни пътища е важно за Североизточна България. Връчих на изпълнителя на проекта „Акт образец 2а“ за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия, и ниво на строежа за изграждане на техническа инфраструктура“, заяви инж. Атанасов.
 
Изпълнител на строително-монтажните работи на отсечката в област Силистра е „Пътперфект-Т“ ЕАД. Стойността на договора е 4 884 088,33 лв. с ДДС. Строителният надзор ще осъществява „Трафик Холдинг” ЕООД. Техният договор е за 145 080 лв. с ДДС. Авторският надзор ще е на „Трансконсулт - 22“ ООД. Договорът им е за 3 906,47 лв. с ДДС.
На 21 юли започна и рехабилитацията на още 9,77 км от път II-49 Търговище - Разград. В средата на юни стартира основният ремонт на 21 км от второкласния път, които са в област Разград. Финансирането е от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. чрез Европейския фонд за регионално развитие.   

Няма коментари:

Публикуване на коментар