вторник, 18 юли 2017 г.

Обучават за библиотекари дузина добруджанци от читалища в Дуловско, Ситовско и Кайнарджанско

Регионална библиотека „Партений Павлович” стартира първото по рода си в Силистра професионално обучение за придобиване по чл. 39, т. 2 от Закона за обществените библиотеки на трета степен професионална квалификация„Библиотекар” в специалност „Библиотекознание”. В него се включиха 12 души от общините Дулово (9 души от различни населени места), Ситово (един от село Гарван) и Кайнарджа (двама). Според статистиката в област Силистра е малък  броят на библиотекарите със специално образование извън работещите в РБ „П. Павлович”, а законодателството от 2010 г. насам изисква ценз за работа в храмовете на книгата.

В откриването участваха директорът на библиотеката Даниела Недялкова, Мария Неделчева - ст. експерт РЕКИЦ Читалища Силистра, Нина Коцева от Българска библиотечно-информационна асоциация и инж. Георги Петров, председател на Асоциация „Съвременни читалища”, който в приветствието си заяви на присъстващите: „Ние имаме лицензиран център, който вече е обучил 300 библиотекари от цялата страна”. 

Става дума за едногодишно обучение с общ брой 960 учебни часа, включващи теория в on-line дигитална среда и практика учебни часа в най-голямото библиотечно звено в областта.  Обучението завършва с държавен изпит за придобиване на професионална квалификация, съгласно.

Фондация „Глобални библиотеки България” предоставя на 90% безвъзмездна финансова подкрепа на служители със средно образование от обществените библиотеки, подписали споразумение за партньорство с фондацията. Обучението е организирано от лицензирания Център за професионално обучение към Асоциация „Съвременни читалища” според нормативните изисквания на Закона за обществените библиотеки. Обучения със същото съдържание започват още в Кърджали, Стара Загора и Монтана, а после и в други градове по линия на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Споразумение за съвместна дейност в областта на образованието и квалификацията подписаха Асоциацията „Съвременни читалища” и Регионалната библиотека „Партений Павлович” в Силистра. Споразумението бе подписано от председателя на асоциацията инж. Георги Петров и директора на библиотеката в Силистра Даниела Недялкова.


В приветствието си Нина Коцева наблегна върху основните предимства на това обучение в ежедневната дейност на читалищните библиотеки, т.е прагматичната насоченост на учебното съдържание. Разработките на ББИА са съобразени с академичните изисквания и са адаптирани именно за прилагане в реална работна среда. Въведението в обучителния процес приключи с подаръци от ББИА и пожелания за успешно дипломиране след десет месеца.

Няма коментари:

Публикуване на коментар